NSI นำสินประกันภัย จ่ายสินไหมจากเหตุการณ์โศกนาฎกรรม​ที่โคราช 3 ราย

0
1492

ริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวและญาติของนายศรัณยพงศ์ พงษ์ชอุ่มดี ช่างฝีมือโรงงาน สำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน, นายจิรวัฒน์ รัดกาง และายอำนาจ บุญเอื้อรปภ.ห้างเทอร์มินอล 21 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนำสินประกันภัยซึ่งซื้อความคุ้มครองผ่านทางมจ.เมืองไทย แคปปิตอลหมายเลขกรมธรรม์ PAGB62HOP-000149,PAGB62HOP-000075 และ PAGB63HOP-000025ตามลำดับ โดยทั้งสามท่านเสียชีวิตจากเหตุารณ์สะเทือนขวัญกลางใจเมืองโคราชระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับทายาทผู้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์รายละ 100,000 บาท เป็นที่เรียบร้อแล้ว