NOSTRA รุกธุรกิจประกันภัย นำร่อง TQM ใช้เทคโนโลยี GeoData as a service (G-DaaS) ร่วมโมเดลวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพื้นที่ เสนอแพ็กเกจประกันเพื่อลูกค้าแบบ Personalize

0
1352

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และ Location Contents โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด เดินหน้าพัฒนา NOSTRA Online Map Service เพิ่มบริการเทคโนโลยีด้าน GeoData as a service (G-DaaS) รุกธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พบความท้าทายของผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจประกันวินาศภัย คือการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อคำนวณเบี้ยประกันที่เหมาะสมที่สุด ให้สอดรับกับสังคมดิจิทัลทั้งพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เสนอเทคโนโลยี GeoData as a service (G-DaaS) ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พร้อมใช้ร่วมโมเดลวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพื้นที่ ตัวช่วยสำคัญที่เพิ่มโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ ล่าสุดได้ส่ง GeoData as a service (G-DaaS) สนับสนุนแพลตฟอร์มบริการขายประกันบ้านโดย บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ TQM ที่ปรึกษาประกันภัยและการเงิน ยกระดับความสามารถของ TQM Home Innovative Platform ประกันภัยที่อยู่อาศัยแนวใหม่ ให้ลูกค้าได้เลือกประกันบ้านที่เหมาะสมกับความเสี่ยงตามพื้นที่ของบ้านตนเอง ด้วยจุดเด่นด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงของบ้าน ทั้งลูกค้ายังสามารถรู้ความเสี่ยงที่จะเกิดภัยใดตามโลเคชันที่อยู่อาศัย และสามารถเลือกซื้อแผนประกันบ้านที่เหมาะสม เพื่อประสบการณ์การเลือกใช้บริการที่ดีของลูกค้า อีกยังตอบเป้าหมายธุรกิจของ TQM ในการพัฒนาสู่การเป็น InsurTech ในอนาคต 

นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันเป็นยุคของ Data Driven Business ที่ข้อมูลจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรมากขึ้นในหลากหลายมิติ การตัดสินใจต่าง ๆ จะต้องมีข้อมูลเข้ามาเป็นองค์ประกอบ ผลักดันให้ตลาดการบริการข้อมูล หรือ Data as a Service: DaaS เติบโตตามไปด้วยกลยุทธ์ Data Monetization การสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูล ทั้งการขายข้อมูล การนำข้อมูลไปต่อยอดทางธุรกิจจึงมีการพูดถึงกันมากขึ้น ซึ่ง NOSTRA โฟกัสที่การเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลที่สนับสนุนในมิติเชิงพื้นที่ช่วยธุรกิจพาร์ทเนอร์ในการหา Insight หรือและทรานส์ฟอร์มกระบวนการทำงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น DaaS ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี Data Analytics พร้อมกับการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Location Based จะช่วยยกระดับกระบวนการในภาพรวมของธุรกิจองค์รวม โดยเฉพาะการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ตอบโจทย์ผู้บริโภค และหนึ่งในธุรกิจที่นำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้าได้ใช้บริการแบบ Personalize คือธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งสมาคมประกันวินาศภัยไทยคาดการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยว่าเบี้ยประกันภัยรับตรงของปี 2564 จะอยู่ที่ 253,000 – 265,000 ล้านบาท หรือเติบโต 0 – 5% ในปีนี้  

โดยความท้าทายของผู้ประกอบการธุรกิจประกันฯ โดยเฉพาะประกันวินาศภัย คือ การจัดการกับความเสี่ยงเพื่อคำนวณเบี้ยประกันที่เหมาะสมที่สุด จากสังคมยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้วยการมองหาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ จะช่วยธุรกิจสามารถจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ  ได้ดีขึ้นรวมถึงวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้ตรงใจกลุ่มผู้บริโภคได้มากที่สุด โดยล่าสุด NOSTRA ได้นำเทคโนโลยี NOSTRA Online Map Service บริการข้อมูลแผนที่ประเทศไทยออนไลน์ ที่มีชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พร้อมใช้ในรูปแบบบริการ APIs GeoData as a service (G-DaaS) การให้บริการข้อมูลจากข้อมูลตำแหน่งละติจูด (Latitude) และลองจิจูด (Longitude) ซึ่งเป็นตำแหน่งข้อมูลแบบสากล และเป็นมาตราฐานของข้อมูลเชิงตำแหน่งที่มีการใช้งานกันอยู่ทั่วไป โดยกลุ่มบริษัทฯ ที่มีเว็บไซต์ แอปพลิเคชันอยู่แล้วสามารถเข้าถึงและเรียกใช้บริการข้อมูลเชิง Location ที่นอสตร้าเปิดบริการได้ผ่าน Web Service APIs  โดยการส่งคำสั่งหรือการกำหนดค่าพารามิเตอร์ให้ตรงกับรูปแบบที่ทางนอสตร้าได้กำหนดไว้ โดยรูปแบบของผลลัพธ์จะประกอบไปด้วยชุดข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ ข้อมูลขอบเขตการปกครอง ข้อมูลสถิติความเสี่ยงจากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบใช้ในโมเดลการประเมินความเสี่ยง จะช่วยให้ธุรกิจประกันสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ในราคาที่ตอบความต้องการของผู้บริโภคแบบ Personalize พร้อมบริการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ในขณะที่สามารถบริหารจัดการต้นทุนจากข้อมูลดังกล่าวเพื่อจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ล่าสุด NOSTRA นำเทคโนโลยีร่วมเปลี่ยนโฉมบริการทางดิจิทัลให้กับ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ TQM โดยการนำข้อมูลแผนที่ดิจิทัล มาช่วยวิเคราะห์พื้นที่ความเสี่ยงบ้านให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อประกันบ้านบนแพลตฟอร์ม TQM Home Innovative Platform ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อแผนประกันบ้านได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยประเมินความเสี่ยงแบบรายบุคคลได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น 

ด้าน ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเทรนด์ใหม่ และเพิ่มโอกาสในการส่งมอบนวัตกรรมประกันภัย และบริการที่เข้าถึงผู้บริโภคในยุคดิจิทัลนิวนอร์มอลได้อย่างยั่งยืน โดย TQM ได้ทำงานร่วมกับ บริษัท โกลบเทค จำกัด นำเทคโนโลยีข้อมูลแผนที่ดิจิทัล หรือ NOSTRA Online Map Services มาพัฒนางานขายประกันบ้าน ภายใต้บริการ TQM Home Innovative Platform เพื่อช่วยให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงบริเวณพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตัวเองว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยใดบ้าง เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม หรือ พื้นที่เสี่ยงการโจรกรรม ทำให้สามารถการเลือกซื้อแผนประกันบ้านได้เหมาะสม โดยช่วยประเมินความเสี่ยงแบบรายบุคคลได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการต่อยอดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ในการก้าวสู่การเป็นบริษัท InsurTech ควบคู่กับการยกระดับประสบการณ์ (Digital Customer Experiences)ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้กับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจประกันภัยได้ดียิ่งขึ้น

อนึ่ง “TQM Home Innovative Platform” เป็นประกันภัยบ้านที่เป็นมากกว่าประกันอัคคีภัย ภายใต้แนวคิด TQM Reinvent The New Experience of Home Insurance เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่ห่วงบ้านทุกเซกเมนต์ด้วยความคุ้มครอง 6 หมวดหมู่ ประกอบด้วย 1. ประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่ม เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว 2. โจรกรรม ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่มีร่องรอยงัดแงะ 3. ประกันภัยเงิน 4. ภัยที่เกิดกับกระจก 5. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และ 6. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งหมดกว่า 100 แผนประกัน พร้อมแพลตฟอร์มให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามาประเมินความเสี่ยงบ้านตนเองได้อีกด้วย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเช็คภัยที่เหมาะสม และสามารถเลือกซื้อแผนประกันที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง ผ่าน https://home.tqm.co.th ได้ตลอด 24 ชม.

นายวิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการนำ NOSTRA Online Map Services ไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในธุรกิจประกันภัยแล้ว ยังได้วิจัยและศึกษาโอกาสในการปรับใช้ GeoData as a service (G-DaaS) ต่อยอดไปยังกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มไฟแนนซ์ลีสซิ่ง (Leasing) สามารถนำไปวิเคราะห์ร่วมเพื่อหาที่ตั้งที่เหมาะสมในการขยายสาขา กลุ่มธุรกิจค้าปลีก (Retail) นอกจากใช้เพื่อการวิเคราะห์เพื่อหาที่ตั้งที่เหมาะสมในการขยายสาขา ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนการทำการตลาด ด้านกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค-บริโภค (FMCG) ใช้ในการวิเคราะห์วางแผนจัดการสต๊อกสินค้า และวัตถุดิบได้ตรงกับความต้องการรายพื้นที่ สนับสนุนการวางแผนการขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังสาขาต่าง ๆ และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)  ใช้วิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อหาที่ตั้งเหมาะสมของอสังหาริมทรัพย์ เช่น หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียมหาพื้นที่ตามแนวโน้มความต้องการได้อย่างสอดคล้องกับข้อมูลประชากร 

ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ Developer สามารถเรียกใช้งานชุดข้อมูล GeoData as a service (G-DaaS) ผ่าน API ที่มีพร้อมให้บริการทั้งหมด 4 Platform ได้แก่ Web, Web service, iOS และ Android การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับ Requirement บริการนี้ค่อนข้างยืดหยุ่น ลูกค้าสามารถพูดคุยเพิ่มเติม ปรึกษาถึงความต้องการใช้งานข้อมูล ความเป็นไปได้ในการ Customize ให้เหมาะสมตามความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ที่สนใจใช้งาน ชุดข้อมูล GeoData as a service (G-DaaS) สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.nostramap.com   หรือสอบถามโทร +6622669940

เกี่ยวกับ บริษัท โกลบเทค จำกัด

บริษัท โกลบเทค จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ผู้นำการให้บริการโซลูชันด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และ Location Contents ที่มีความละเอียด ถูกต้อง และทันสมัยสูงสุด ภายใต้แบรนด์ “นอสตร้า”  (NOSTRA) ที่รองรับการใช้งานในรูปแบบออฟไลน์ร่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) บริการแผนที่ออนไลน์ NOSTRA Online Map Services และบริการข้อมูลแผนที่นำทางอันดับ 1 ในตลาดระบบจีพีเอสในรถยนต์มากกว่า 10 ปี ปัจจุบันร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ เพื่อขยายตลาดการให้บริการทางด้าน Data Analytics, IoT and Smart Solutions.  ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nostramap.com 

#NOSTRAmap #แผนที่นอสตร้าละเอียดแม่นยำสูงสุด #NOSTRAforBusiness #LocationContent

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัท ซีดีจี

กลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group) ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 50 ปี ในการให้บริการด้านไอทีโซลูชันที่เป็นเลิศ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที ภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันที่ใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.cdg.co.th 

#CDGGroupThailand