MEA เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 36 อัตรา ประจำปี 2567

0
53

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 36 อัตรา ประจำปี 2567

ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครสอบทางระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อ “รับสมัครงาน” พร้อมอัปโหลดเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกอ่านรายละเอียด:
https://static.mea.or.th/uploads/temp/fd1faaea-a938-412e-8423-81726673ffcc/file_hz65wngz.pdf

MEAสมัครงาน #พนักงานสนาม #ช่างสายอากาศ #Recruit

MEA #การไฟฟ้านครหลวง

พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร