MEA รุกตลาด EV Charger กลุ่มอาคาร ด้วยนวัตกรรม PLUG ME EV

0
136

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารความยั่งยืนทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ชมการทดสอบนวัตกรรม PLUG ME EV รูปแบบโมเดลหัวชาร์จ Type-2 ขนาดพิกัด 7.4 กิโลวัตต์ จำนวน 12 หัวชาร์จ ที่โครงการ แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช (Atmoz Oasis Onnut) ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารชุดของ บริษัท แอสเซท ไวส์ จำกัด (มหาชน)

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า นวัตกรรม PLUG ME EV ของ MEA คือ ระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะกับพื้นที่อาคารสำนักงาน หรืออาคารชุดที่ต้องการรองรับผู้ใช้งานรถ EV จำนวนมาก โดยระบบ PLUG ME EV ได้ออกแบบให้สามารถใช้ชุดควบคุม 1 ชุด ในการบริหารจัดการหัวชาร์จประจำช่องจอดรถยนต์ไฟฟ้า ได้จำนวนสูงสุดถึง 32 หัวชาร์จ ทำให้สามารถลดต้นทุนได้มากกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับเครื่องอัดประจุไฟฟ้า AC ทั่วไปในท้องตลาด โดยที่ PLUG ME EV ยังสามารถปรับการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ PLUG ME EV ยังมาพร้อมคุณสมบัติรองรับการชาร์จในรูปแบบ Smart Charging ที่มุ่งเน้นบริหารจัดการพลังงานภายในสถานีชาร์จให้เหมาะสมกับขีดจำกัดของแหล่งจ่ายไฟ โดยที่ EV แต่ละคัน ยังได้รับพลังงานไฟฟ้าในปริมาณเท่าเดิมหลังสิ้นสุดการชาร์จตามปกติ รวมถึงสามารถใช้งานร่วมกับ MEA EV Application ได้อย่างไร้รอยต่อ รองรับการใช้งานข้ามเครือข่ายผู้ประกอบการสถานีชาร์จ (EV Roaming) จากผู้ประกอบการในเครือข่ายที่เป็นพันธมิตร อีกทั้งผู้ประกอบการเจ้าของสถานียังสามารถเข้าถึงข้อมูลและจัดการตั้งค่าการทำงานภายในสถานีผ่านระบบจัดการสถานีชาร์จได้อีกด้วย

การเชื่อมโยงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม PLUG ME EV ช่วยเพิ่มศักยภาพของด้านการทำงานและค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการติดตั้งระบบรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ในอนาคตทางบริษัท แอสเซท ไวส์ จำกัด (มหาชน) และ MEA ยังมีแผนในการขยายผลการติดตั้ง PLUG ME EV ในพื้นที่อาคารชุดอื่น ๆ รวมถึง MEA ยังมีแผนในการขยายการติดตั้ง PLUG ME EV ในพื้นที่อาคารสำนักงานของ MEA ให้ครอบคลุมทุกที่ทำการของ MEA เพื่อการยกระดับระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ของเมืองมหานครต่อไป

PLUGMEEV

EVCharger

MEA #การไฟฟ้านครหลวง

พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร