MEA จัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)

0
236

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์พนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023) โดยกลุ่ม UMD Volunteer โดยดำเนินการปรับพื้น เทปูนฐานเวที และทาสี ปรับปรุงสนามเปตอง เปลี่ยนหลอดไฟ LED ในอาคารเรียน เปลี่ยนพัดลมเพดาน ซ่อมประตู เปลี่ยนสายชำระห้องน้ำ และตัดกิ่งไม้ภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการให้ สนองต่อนโยบายการทำงานจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย โดย MEA ดำเนินงานด้วยความห่วงใยในสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอาสาสร้างสรรค์ MEA Volunteer เพื่อเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

MEAVolunteer #MEACSR

กระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

MEA #การไฟฟ้านครหลวง

พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร