KPI คว้ารางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2564 พร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงทุกมิติชีวิตด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ

0
817

นางสาวสุชาวดี แสงอนงค์ กรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2564 จากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในงาน Prime Minister’s Insurance Awards 2022 ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 1-6 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานมอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของการบริหารงานอย่างมืออาชีพมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีมาตรฐานการให้บริการเป็นที่ยอมรับของประชาชน

นางสาวสุชาวดี แสงอนงค์ กรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงไทยพานิชประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยในเครือธนาคารกรุงไทย มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยมากว่า 70 ปี เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงในด้านการเงิน โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ รวมถึง 15,141 ล้านบาท และมีอัตราส่วนความเพียงต่อเงินกองทุน (CAR ratio) คิดเป็น 334% ถึงแม้ว่าในปี 2564- 2565 ได้เกิดสถานการณ์ต่างๆ ขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ หรือแม้แต่ผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจ บริษัทฯ ของเราก็ยังสามารถดำเนินธรุกิจและบริหารจัดการดูแลองค์กรให้สามารถดูแลลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดี”

“ในฐานะตัวแทนของบริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ที่ได้มอบรางวัลนี้ให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี นับเป็นรางวัลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินงานและบริหารจัดการในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างประโยชน์ให้กับ ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ ตลอดถึงการสร้างประโยชน์ เพื่อตอบแทนคืนกลับสู่สังคมและประชาชน รวมถึงการพัฒนาพนักงานให้มีมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพ การคำนึงถึงกระบวนการทำงานให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่ทางสำนักงานคปภ. กำหนด”
วันนี้ เคพีไอ จึงพร้อมเดินหน้าพัฒนามาตรฐานการทำงานโดยยึดถือตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เพื่อเชื่อมโยงทุกมิติชีวิตของคนในสังคม ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างหลากหลากด้วยเทคโนโลยีและบริการที่เข้าถึงง่าย เพื่อมอบบริการดีที่สุดให้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจตลอดถึงประชาชน ไทย ไปพร้อมๆ กับการขับเคลื่อนองค์กร ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน