KEX ได้รับเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ปีที่ 2 ติดต่อกัน สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

0
789

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน หรือ KEX ผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ให้เป็น “หุ้นยั่งยืน” ภายใต้ Thailand Sustainability Investment (THSI) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน เพื่อนำเสนอทางเลือกสำหรับการลงทุนระดับประเทศ หุ้นที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารายชื่อล้วนแล้วแต่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG

KEX ยืนหยัดในความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท โดยเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงแนวทางในการนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) เข้ามาช่วยสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจในระยะกลางและระยะยาว นอกจากนี้ KEX ยังตั้งเป้าก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ การรักษาสุขภาพทางการเงิน ควบคู่ไปกับการสร้างมาตรฐานใหม่ทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ ในอุตสาหกรรมจัดส่งพัสดุด่วนของประเทศไทยอีกด้วย