KBTG ตั้งบริษัท Kubix เตรียมรุกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

0
1770

KBTG รุกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ จัดตั้งบริษัท คิวบิกซ์ (Kubix) เพื่อเตรียมให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในตลาดแรกผ่านบล็อกเชน นับเป็นการลงทุนรูปแบบใหม่ที่มีรูปแบบผลตอบแทนที่หลากหลาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารกสิกรไทยที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการความมั่งคั่ง นอกจากนี้ Kubix ยังมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาการลงทุนและให้ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย

นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนสเทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดทุนมีทางเลือกใหม่ในการระดมทุนหรือลงทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล(Digital Asset) ซึ่งการระดมทุนจะดำเนินการโดยการแปลงสินทรัพย์ที่มีอยู่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบโทเคนดิจิทัล แล้วระดมทุนผ่านการทำ Initial Coin Offering หรือ ICO โดยมี ICO Portal เป็นที่ปรึกษาและผู้จัดการเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้แก่นักลงทุนในตลาดแรก 

เมื่อปลายปีที่ผ่านมา KBTG ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสร้าง Thai Digital Asset Ecosystem ขึ้น โดยร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจรด้วยเทคโนโลยีประมวลผลและจัดเก็บแบบกระจายศูนย์  (Distributed Ledger Technology) โดยมีเป้าหมายให้เกิดการระดมทุนโทเคนดิจิทัลเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบดิจิทัลของภาครัฐ  

ล่าสุด KBTG ได้จัดตั้งบริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (Kubix Digital Asset Co., Ltd.) หรือ Kubix ขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท โดยธนาคารกสิกรไทยถึอหุ้นในสัดส่วน 100% ผ่านบริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัดที่เป็นบริษัทในเครือ KBTG เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาในกระบวนการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อนักลงทุนในตลาดแรก (ICO Portal) รวมทั้งคัดกรองผู้จะเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล ประเมินแผนธุรกิจ ประเมินการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ช่วยพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนก่อนยื่น ก...

ทั้งนี้ ตลาดโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนจึงมีความปลอดภัยสูง และมีความยืดหยุ่นมากกว่าตลาดเพื่อการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งทำให้การลงทุนในโทเคนดิจิทัลผ่าน ICO Portal มีความน่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นที่นอกเหนือจากผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน โดยการดำเนินธุรกิจนี้ จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับผู้ที่สนใจจะระดมทุนหรือลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.kubix.co

เกี่ยวกับกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) และ Kubix

ที่ KBTG เราไม่หยุดยั้งที่จะคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า (Customers First) เราคือกองทัพที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและผู้นำในโลกดิจิทัลของธนาคารกสิกรไทย ให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด KBTG สร้างสรรค์บริการธนาคารออนไลน์ครบวงจร พร้อมโครงสร้างและเกราะป้องกันที่แข็งแรงมั่นคงเพื่อปกป้องทรัพย์สินและข้อมูลอันล้ำค่า ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีธุรกิจของธนาคารชั้นนำและความคิดนอกกรอบของคนรุ่นใหม่ KBTG พร้อมทะยานสู่การเป็น The Best Tech Organization แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2568

บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท (Kubix Digital Asset) หรือ Kubix เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เพื่อรุกตลาดเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) โดยมีเป้าหมายหลักของ Kubix คือการเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจในการระดมทุน สร้างทางเลือกแก่นักลงทุนที่มองหาผลิตภัณฑ์การลงทุนรูปแบบใหม่ ซึ่งมีรูปแบบผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่หลากหลาย เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินในปัจจุบัน เป็นการทำธุรกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารกสิกรไทยที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการความมั่งคั่งของตนเองได้อย่างเท่าเทียม (Democratized Savings and Investment) นอกจากนี้ Kubix ยังมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาการลงทุนและให้ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย

KBTG establishes Kubix, a new company for the digital asset business

      To branch out into the digital asset business, KASIKORN BusinessTechnology Group (KBTG) has introduced Kubix, a company that will provide a system for digital token offerings in the primary market via blockchaina new form of investment. This move reflects KASIKORNBANK (KBank) s strategies that aim for democratized savings and investment to help customers gain access to potential wealth with efficient management. Kubix aims to become the leader in the investment development sphere, providing digital assetrelated knowledge to the Thai public.

Mr. Ruangroj Poonpol, KBTG Chairman, noted that digital assets offer a new option for fund raising or investment in the capital market. Fund raising can be undertaken by converting assets to digital assets in the form of digital tokens. Then, an Initial Coin Offeringor ICOis arranged with an ICO portal acting as an advisor and underwriter of newlyissued digital tokens that are offered to investors in the primary market.

 Late last year, KBTG forged a partnership with the Stock Exchange of Thailand to establish the Thai Digital Asset Ecosystem, for which a comprehensive digital asset platform has been developed using distributed ledger technology. It aims to promote fund raising via digital tokens in response to the governments digital economy development policy.  

Recently, KBTG established Kubix Digital Asset Co., Ltd. (Kubix) with a registered capital of 70 million Baht or around 2.1 million USD. It is wholly owned by KBank through KASIKORN X Co.,Ltd., a subsidiary of KBTG to operate as an ICO portal, screen digital asset sellers, and assess business plans and risk appetite of investors. It will also be tasked with helping consider the digital token registration statement and draft prospectus prior to submission to the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC). 

Meanwhile, the digital token market is more secure and flexible than other investment markets because it will be operated via blockchain technology. Investing in digital tokens via ICO portal will be more exciting because investors will enjoy other benefits beyond monetary gains. The ICO portal business is under the supervision of the SEC. For persons interested in mobilizing funds or investing in digital assets, please find more details at www.kubix.co.

About KASIKORN BusinessTechnology Group (KBTG) and Kubix

At KBTG, we never cease to develop and innovate financial technologies on top of our Customer Firstmindset. We are the driving force behind KBanks success as well as their navigator exploring the digital world beyond Thailand. Our wideranging online banking services are equipped with concrete infrastructure and strong barriers capable of guarding customersvaluable assets and data. Utilizing our expertise in FinTech business, combined with new generations outsidethebox thinking, KBTG aims to transform into the best tech organization of Southeast Asia by 2025.

Kubix Digital Asset Co., Ltd., or Kubix, has been established by KASIKORN BusinessTechnology Group (KBTG) to operate as an ICO portal. Kubixs main objective is the expansion of businessesfund raising opportunities. It aims to create alternative products for investors seeking new forms of investment with potential returns and risk levels that differ from existing financial products. Its business operation is consistent with KBanks strategy, which focuses on services with democratized savings and investments. Furthermore, Kubix will strive to become Thailands leader in investment development as a digital asset knowledge provider.