KBank Private Banking เชื่อในหลักการกระจายลงทุนแบบ Risk-based  ส่ง K-ALLROAD-UI หวังสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ ในทุกสภาวะตลาด ให้พอร์ตลูกค้าเศรษฐี

0
1174

KBank Private Banking (เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง) ร่วมกับ Lombard Odier (ลอมบาร์ด โอเดียร์) พันธมิตรทางธุรกิจ ตอกย้ำแนวทางและคำแนะนำการลงทุนให้แก่ลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงของธนาคารฯ ด้วยหลักการ Risk-Based Asset Allocation ที่กระจายการลงทุนโดยคำนึงถึงความเสี่ยงเป็นหลัก พร้อมนำเสนอทางเลือกการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว ในทุกๆ สภาวะตลาด ล่าสุดเปิดตัวกองทุน K-ALLROAD-UI (K ALL ROAD FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS) กองทุนที่กระจายลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทุกภูมิภาคทั่วโลก ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงให้มีผลขาดทุนจำกัดในระดับที่ตั้งไว้ และมีการปรับพอร์ตอย่างต่อเนื่อง  เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม –  9 พฤศจิกายน 2564

นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group Head ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “KBank Private Banking เชื่อมั่นในเรื่องการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน ด้วยหลักการ Risk-Based Asset Allocation ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก Lombard Odier พันธมิตรทางธุรกิจ  ที่ได้แนะนำให้แก่ลูกค้าทั่วโลกเป็นเวลากว่า 225 ปี โดย Lombard Odier เชื่อว่า วิธีการที่ดีที่สุดในการกระจายและจัดสรรการลงทุน คือการบริหารจัดการความเสี่ยงของพอร์ตให้อยู่ในระดับที่ตั้งไว้ และใช้ความเสี่ยงเป็นเกณฑ์ในการกระจายการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์”

หลักการ Risk-Based Asset Allocation  จะการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์โดยการพิจารณา “ความเสี่ยง” ของสินทรัพย์เป็นหลัก มีการบริหารเงินลงทุนตามกรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ โดยกระบวนการจัดสรรเงินลงทุนจะใช้ข้อมูลความเสี่ยงของสินทรัพย์หลากหลายประเภทเป็นตัวตั้งต้นหลัก และปรับสัดส่วนเงินลงทุนตามการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของสินทรัพย์แต่ละประเภท ทำให้ในระยะยาวสินทรัพย์ทุกประเภทสามารถให้ผลตอบแทนเป็นบวก ซึ่งจะมากหรือน้อยนั้นแตกต่างกันตามวัฎจักรเศรษฐกิจ ดังนั้นความสำเร็จของการสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวคือ การจัดการความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน โดยไม่มีการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ “ที่แน่นอน” สัดส่วนในการลงทุนจะปรับเปลี่ยนไปตามความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ล่าสุด KBank Private Banking ร่วมกับ Lombard Odier ออกกองทุนใหม่ K-ALLROAD-UI ที่บริหารและกระจายการลงทุนบนหลักการที่คำนึงถึงความเสี่ยง (Risk-Based Asset Allocation) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว ให้กับพอร์ตการลงทุนของลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงในทุกสภาวะตลาด โดยกองทุน K-ALLROAD-UI มีความโดดเด่นที่ทำให้กองทุนนี้พิเศษกว่ากองทุน Risk-Based อื่น ได้แก่ 

 1. กระจายความเสี่ยงไปยังทุกสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งในสินทรัพย์ดั้งเดิมและสินทรัพย์ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้เอกชน หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ตราสารอ้างอิงผลตอบแทนจากเงินเฟ้อ และความผันผวนของตลาด  เพราะเมื่อบางสินทรัพย์ปรับตัวลงแรง สินทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนดีจะช่วยพยุงพอร์ตได้ ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนที่คาดไว้ ในขณะเดียวกันก็ยังกระจายการลงทุนในทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้งตลาดพัฒนาแล้ว และตลาดเกิดใหม่ ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยง อีกทั้งยังได้รับประโยชน์จากการเติบโตในหลากหลายอุตสาหกรรม และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
 2. พอร์ตการลงทุนถูกบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เหมาะเป็นพอร์ตลงทุนหลัก ทุกการซื้อ-ขาย จะมีขั้นตอนที่ชัดเจน จากข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่า การบริหารพอร์ตและการบริหารอารมณ์มักจะขัดแย้งกันเสมอ แม้แต่กับนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ เราเชื่อว่าการนำกลยุทธ์บริหารจัดการที่เป็นระบบเข้ามาผสมควบคู่ไปกับการบริหารแบบดั้งเดิมเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะช่วยป้องกันความผิดพลาดจากอารมณ์ส่วนตัวได้เป็นอย่างดี ช่วยสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอให้กับนักลงทุน
 3. มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น จากผลการดำเนินงานกองทุน 9 ปีที่ผ่านมา กองทุนหลักให้ผลตอบแทนเป็นบวก 100% (ถ้าลงทุนอย่างน้อย 3 ปี) และสามารถคุมผลขาดทุนสูงสุดใน 1 ปี ได้ตามที่คาด มีการบริหารจัดการและปรับสัดส่วนในการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ตามความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปให้อยู่ในกรอบที่ตั้งไว้  ที่สำคัญที่สุดคือระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขาลง ช่วยจำกัดการขาดทุนแม้ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ หรือในสภาวะตลาดที่ทุกสินทรัพย์ปรับตัวลงพร้อมกัน อีกทั้งทุกสินทรัพย์ที่ลงทุนมีสภาพคล่องทั้งสิ้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตให้มีผลขาดทุนจำกัดอยู่ในระดับที่ตั้งไว้ 

“ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนหลัก LO FUNDS – ALL ROADS SYST. NAV HDG, (USD) I เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการสูงกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสามารถให้ผลตอบแทนถึง 60.8% (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564)  ค่าความผันผวนต่อปีที่ 4.9% ผลขาดทุนสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นอยู่ที่ 8.0% และด้วยหลักการลงทุนแบบ Risk-Based Asset Allocation ทำให้ KBank Private Banking เชื่อมั่นงว่ากลยุทธ์การลงทุนนี้ จะสามารถสร้างผลตอบแทนตามที่คาดหวังได้อย่างต่อเนื่อง ในทุกวัฎจักรเศรษฐกิจ และคาดดว่ากองทุน K-ALLROAD-UI จะมีผลตอบแทนคาดหวังสูงกว่าเงินฝากระยะสั้น 4% ต่อปีในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และโอกาสที่จะขาดทุนสูงสุดในรอบ 1 ปีที่ 10%” นายจิรวัฒน์ กล่าวปิดท้าย

กองทุน K-ALLROAD-UI เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น มีระยะเวลาการลงทุนอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป หากต้องการผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนตลาดเงินหรือเงินฝาก เสนอขายระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม –  9 พฤศจิกายน 2564 สอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมติดต่อไพรเวทแบงค์เกอร์ที่ดูแลหรือติดต่อ KBank Private Banking Contact Center 02-8888811

กองทุน K-ALLROAD-UI

 1. ระดับความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 8+ / ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน : การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน 
 2. โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า/เงื่อนไขผลตอบแทน/ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 3. ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
 4. สนใจลงทุน และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทที่จัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

KBank Private Banking focuses on risk-based asset allocation, launching K-ALLROAD-UI to offer consistent returns in any market circumstances for wealthy investors

KBank Private Banking (KPB) joined its strategic ally Lombard Odier in launching K-ALLROAD-UI (K All Road Fund Not For Retail Investors) for High Net Worth Individual customers. The latest cooperative effort reinforces their Risk-Based Asset Allocation strategy, focusing mainly on risk management in a portfolio that can generate consistent returns regardless of market circumstances. K-ALLROAD-UI will invest in all asset classes across the globe, placing emphasis on risk management to limit potential losses within a preset level, with continual portfolio adjustment. The IPO period of the fund is from October 28-November 9, 2021.

Mr. Jirawat Supornpaibul, Private Banking Group Head of KBank, said “KBank Private Banking is confident in investment portfolio management with the Risk-Based Asset Allocation principle. This concept is shared by our business partner, Lombard Odier, which has been providing advice to customers worldwide for more than 225 years. Lombard Odier believes that the best method of investment distribution and allocation is to manage risks of investment portfolios within an established level and to use risks as the criteria of investment allocation in each asset.” 

In Risk-Based Asset Allocation, investment allocation primarily considers the risks associated with each asset. Investment funds are managed in accordance with the risk framework that is acceptable to investors, and investment proportion is adjusted per changes in risks of each asset. Therefore, all types of assets will generate positive returns in the long term, however high or low depending on the prevailing economic conditions. Successful long-term wealth accumulation will be obtained through risk management of the investment portfolios, without setting up a definitive investment proportion for each asset, as the proportion will vary with the respective changes in risks of each asset.

Recently, KBank Private Banking and Lombard Odier introduced a new fund, K-ALLROAD-UI, which implements Risk-Based Asset Allocation principle. The fund aims to generate consistent and satisfactory returns in the long term and amid all market situations. The notable features of K-ALLROAD-UI that differentiate it from other risk-based funds include the following:

 1. Diversifying risks to all assets worldwide, including existing and new assets such as government bonds, debentures, commodities and instruments with returns benchmarked with inflation and market volatility. This is because sharp declines in returns of some assets can be offset by better returns of others, thus helping ensure the investment portfolios meet their targets. Concurrently, investments can be diversified anywhere in the world, including developed and emerging markets, helping diversify risks and reap benefits from growth seen in numerous industries and countries around the globe.   
 1. Investment portfolio is systematically managed, which is suitable for a master investment portfolio, as every trade is transparent. Based on past data, sentiment-based portfolio management approaches are invariably inconsistent despite being undertaken by experts. We believe that the integration of a systematic management strategy with a traditional management approach holds the key to avoiding personal sentiment-based errors more efficiently, thus helping generate regular returns for investors.   
 1.  Outstanding operating results as evidenced by the fund’s performance over the past nine years. The master fund offers positive returns of 100 percent (if investments last for at least three years) and can keep losses below established limits within a year as expected. The proportion of investment in each asset class is adjusted and managed steadily in line with risks that change within the established limits. Most importantly, the downside risk management system helps restrict losses despite investments being made during an economic crisis or in a market condition where all assets concurrently decline. Additionally, all invested assets have sufficient liquidity, which is considered an important factor for portfolio risk management to ensure that losses are within the established limits.  

Mr. Jirawat added, “Since the establishment of the LO FUNDS – ALL ROADS SYST. NAV HDG, (USD) I master fund on February 15, 2012, assets under management (AUM) has exceeded USD 10 billion, capable of offering returns of up to 60.8 percent (Data as of October 15, 2021). Annual volatility stands at 4.9 percent, with highest historical loss recorded at 8.0 percent. Under the principle of Risk-Based Asset Allocation, KBank Private Banking (KPB) is confident that this investment strategy can generate consistent expected return on investment (ROI) regardless of the business cycle. Moreover, the expected ROI for K-ALLROADS-UI is projected to be 4 percent higher than short-term US Dollar deposits , annually – with risk of maximum loss in the first year estimated at 10 percent.

K-ALLROAD-UI is a fund reserved exclusively for institutional investors and high net worth individuals (HNWI), with an investment period of at least five years. For those seeking higher ROI than a money market fund or regular deposit, IPO period of K-ALLROAD-UI is October 28-November 9, 2021. For more information, please contact the responsible private banker or call the KBank Private Banking Contact Center at 02-888-8811.

K-ALLROAD

 1. Risk level: 8+ / Forex risk: partial forex risk hedging. 
 2. Please study the product features/conditions affecting returns/risks before making an investment.
 3. Investors should seek additional advice from private banker before deciding to invest.
 4. Interested persons can request a prospectus from the management company and selling agents.