FWD แนะ 5 วิธีเพื่อก้าวต่อไปในภาวะ New Normal

0
1407

จากปี 2563 ที่ผ่านมาทั่วโลกเผชิญวิกฤตโควิด 19 ทุกคนจึงต้องหันมาปรับตัวอย่างเร่งด่วน จากสถานการณ์ไม่คาดคิด จนกระทั่งปัจจุบัน ในปี 2564 จึงมีบทเรียนใหม่ ๆ จากการระบาดดังกล่าวเกิดขึ้นมากมาย รวมถึงการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งด้านการเงิน ที่ต้องวางแผนให้ชัดเจน ด้านสุขภาพที่ต้องหันมาออกกำลังกายให้แข็งแรง ตลอดจนมองหาประกันชีวิตหรือสุขภาพเพื่อบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีสิ่งดี ๆ ที่สังคมช่วยกันสร้างเพื่อให้พวกเราทุกคนได้ ใช้ชีวิตตามแผนสำรองพร้อม การปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal ซึ่งช่วยให้สร้างความสุขและพร้อมก้าวต่อไปในภาวะวิถีชีวิตใหม่ได้

 

  • เสริมความรู้และพัฒนาทักษะพร้อมก้าวต่อไป

 

จากปีที่ผ่านมาได้มีมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากได้ร่วมออกแบบวิชาต่าง ๆ และเปิดให้กับประชาชนทั่วไปในการเข้าเรียนเพื่อเสริมความรู้และทักษะต่าง ๆ เพิ่มเติม ตั้งแต่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาตัวเอง ภาษาต่างประเทศ หรือแม้แต่การเขียน Coding ซึ่งความรู้เหล่านี้ยังเปิดให้สำหรับทุกคนเพื่อเข้าเรียนได้ในเวลาว่าง 

 

  • เสริมความแข็งแกร่งทางร่างกายด้วยการออกกำลังกายในแบบต่าง ๆ 

 

ปัจจุบันหลาย ๆ คนต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนให้เข้ากับชีวิตการทำงานที่บ้าน หนึ่งปีผ่านไปได้มีหลายองค์กรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่บ้าน และข้อมูลเพิ่มเติมในการดูแลสุขภาพองค์รวมเพื่อช่วยป้องกันการติดต่อของโรคได้อีกทางหนึ่ง และสามารถทำได้ง่าย ๆ จากที่บ้าน รวมถึงออกแบบให้เหมาะสำหรับทุกคนอีกด้วย 

 

  • เติมกำลังใจด้วยความสุขจากการแบ่งปันที่ทำได้ทุกวัน

 

เพราะเหตุการณ์โรคระบาดนอกจากจะส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และปัญหาทางสังคม ซึ่งพวกเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ โดยสามารถร่วมเป็นอาสาสมัครในการทำความดีในบ้านของทุกคนผ่านองค์กรต่าง ๆ เช่น การอ่านหนังสือให้คนตาบอดจากที่บ้าน หรือการบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และอีกมากมาย

 

  • เพิ่มความรู้เรื่องการเงินเพื่อสร้างสุขภาพทางการเงินที่สมบูรณ์ 

 

และเพื่อเตรียมความพร้อมกับตัวเอง เรื่องการเงินยังถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องใส่ใจ โดยเฉพาะเวลา ในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจะช่วยให้เราสามารถวางแผนทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งกับสุขภาพทางเงินในระยะยาวได้อีกด้วย 

 

  • บริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

 

ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งการมีประกันคุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมีการเตรียมการให้พร้อมโดยเฉพาะในเวลาเช่นนี้ การศึกษาหาห้องมูลเกี่ยวกับประเภทของค่ารักษาพยาบาล ข้อจำกัดในประกันชีวิตประเภทต่าง ๆ ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อประกัน 

    FWD ประกันชีวิตขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมดูแลลูกค้าและผู้บริโภคทุกคน ด้วยประกันชีวิตคุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายในฐานะผู้ป่วยนอก https://www.fwd.co.th/th/fwdmax/opd-koom-krob/ ผ่านช่องทางธนาคารหรือค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากโรคร้ายแรง

https://www.fwd.co.th/th/products/health/ci-future/ แบบเหมาจ่ายที่สามารถซื้อได้จากตัวแทนประกันชีวิต โดยลูกค้าสามารถเลือกแผนประกันได้ดั่งใจ ให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของตัวเองมากที่สุด เพราะ FWD ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าในชีวิตวิถีใหม่ด้วยกัน 

เกี่ยวกับบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

    บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและบริการวางแผนทางการเงิน โดยให้ความสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย และให้บริการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในเอเชียที่เปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อการประกันชีวิต

    เอฟดับบลิวดีก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2556 โดยเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มลงทุนแปซิฟิค เซ็นจูรี่ กรุ๊ป ที่ให้บริการครอบคลุมใน 10 ประเทศฮ่องกงและมาเก๊า ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ญี่ปุ่น มาเลเซีย และกัมพูชา โดยให้บริการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันวินาศภัย ผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงาน ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามหรือชารีอะห์ และกรมธรรม์ตะกาฟุล ในหลายประเทศ  

ดูข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่  www.fwd.co.th   หรือ  www.facebook.com/FWDThailand