DITP จัดอบรม “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์” รุ่นที่ 4 จังหวัดน่าน

0
1246

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 จังหวัดน่าน ซึ่งดำเนินงานตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นงานสัมมนาให้ความรู้ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร ที่จะพาผู้ประกอบการเรียนรู้เรื่องการค้าออนไลน์แบบครบวงจรประกอบด้วย การทำการตลาดออนไลน์ การเข้าPlatform รวมถึงการชำระเงินและการขนส่งสินค้าซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านการค้าออนไลน์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงโดยอบรมผ่านระบบ Zoom Webinar โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 350 ราย เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก

      สำหรับหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 นี้ ในปี 2564 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้เตรียมจัดการอบรมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยอีก 2 ครั้งที่เหลือจะเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับจังหวัดในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ตช่วงเดือนเมษายน และจังหวัดนครพนม ช่วงเดือนกรกฎาคม ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งต่อ ๆ ไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nea.ditp.go.th หรือhttps://www.facebook.com/nea.ditp หรือ สอบถาม เพิ่มเติมได้ที่: 083-097-9190, 02-507-8109