CCTV+: สารคดีชุด Up and Out of Poverty ตอนที่ 1: จีนทำตามคำมั่นสัญญาในการขจัดความยากจน

0
62
photo of President Xi Jinping with people in poor region

“Up and Out of Poverty” คือสารคดีชุดใหม่ความยาว 8 ตอน ซึ่งนำเสนอเรื่องราวเชิงลึกเกี่ยวกับความสำเร็จของจีนในการขจัดความยากจนสุดขีดให้หมดสิ้นไป สารคดีชุดนี้ผลิตโดย China Media Group (CMG) เพื่อแสดงให้เห็นถึงทฤษฎีและวิธีปฏิบัติที่จีนพัฒนาขึ้น ตลอดจนสะท้อนถึงนโยบาย แม่แบบ และแนวคิดในการขจัดความยากจนของจีน

สำหรับสารคดีตอนแรก “Solemn Commitment” บอกเล่าเรื่องราวการทำตามคำมั่นสัญญาในการขจัดความยากจนสัมบูรณ์ (absolute poverty) ที่วัดด้วยมาตรฐานในปัจจุบัน ภายในสิ้นปี 2563 โดยออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ China Central Television (CCTV) ของทางการจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา