MOST POPULAR

โอกาสสุดท้าย!! ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการลงทุนในปี 2566 กับเงินฝากออมทรัพย์ ครบรอบ 70 ปี ธอส. ...

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” พร้อมส่งเสริมการออมภาคประชาชน ด้วยการขยายเวลาการรับเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ 70 ปี ธอส. ออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีที่สุดในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2566 ให้กับผู้รักการออมได้รับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง7.70% ต่อปี หลังจากมีลูกค้าให้ความสนใจเปิดบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

HOT NEWS