MOST POPULAR

ธอส.สำรวจพื้นที่โครงการที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านล้านหลัง จ.อุดรธานี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) และคณะผู้บริหาร เดินทางสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยที่เข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท กรีนเมโทร จำกัด ทั้งนี้ ธอส. เป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อ Pre finance สำหรับก่อสร้างโครงการ และสินเชื่อ Post finance ให้กับลูกค้ารายย่อยในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้โครงการบ้านล้านหลัง ธอส.ได้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มรายได้น้อย...

HOT NEWS