BKI รับรางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

0
1362

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายอานนท์ วังวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลประเภทองค์กรธุรกิจ สาขาบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (The Social Responsibility and Environmental Awareness Awards) จากนายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในงานประกาศมอบรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 จัดโดยรายการ Celeb Club คลับคนดัง สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ร่วมกับบริษัท ณ.ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ จากการที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562