BigSmile เปิดคัมภีร์เจาะกลยุทธ์…ถึง “ใจ” คนรุ่นใหญ่ โอกาสทองธุรกิจรับเมกะเทรนด์รุ่นใหญ่โซไซตี้

0
245

เปิดเวที BigSmile Talk Back to the Future (Trend) Forum ตอน เจาะเวลาหาวันสุข ระดม 6 กูรูชั้นนำเจาะลึกทุกมิติ “สุขภาพความงามแฟชั่นการออกแบบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี” เจาะกลยุทธ์…ถึง ใจคนรุ่นใหญ่ ครบทุกมิติ กรุยทางสร้างโอกาสผู้ผลิตสินค้าและบริการ ทำตลาดอย่างไรให้โดนใจคนรุ่นใหญ่โซไซตี้ประกาศความพร้อมเดินหน้าจัด Happiness Festivalเทศกาลแห่งความสุข ทุกช่วงวัย งานแฟร์สุดยิ่งใหญ่ที่ทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นใหม่ ไม่ควรพลาด! ดีเดย์จัด 5-8 มีนาคม 2563 อิมแพคเมืองทอง

นายสักกฉัฐ ศิวะบวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กสไมล์ เวิลด์ จำกัด ผู้บริหารกิจกรรมเพื่อความสุขของคนรุ่นใหญ่แบบครบวงจร  เพื่อเป็นสื่อกลางในการคัดสรรองค์ความรู้ กิจกรรม บริการ และนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตสำหรับ “คนรุ่นใหญ่” ทั้งด้านสุขภาพ ความงาม การท่องเที่ยว และการลงทุนรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ BigSmile World ปิดเผยว่าในปัจจุบันสังคมไทยมี “คนรุ่นใหญ่” ซึ่งหมายถึง กลุ่มคนที่มีทักษะชีวิตจากการสั่งสมประสบการณ์มายาวนาน ซึ่งบิ๊กสไมล์ฯ ตระหนักถึงศักยภาพของคนรุ่นใหญ่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการขับเคลื่อน คลังแห่งทักษะชีวิตและประสบการณ์ชีวิตที่ไม่สามารถใช้วิธีลัด หรือ Shortcut ได้ ซึ่งหากมองอย่างวิเคราะห์เจาะลึกคนรุ่นใหญ่เป็นกลุ่มที่มีคุณภาพ ดำเนินชีวิตอย่างมีแบบฉบับ เป็นคลังปัญญาอันทรงคุณค่าและเป็นเครือข่ายขนาดมหาศาลของเมืองไทย ที่เป็นเข็มทิศนำทางในการขับเคลื่อนสร้างความสุขให้กับสังคมไทยได้อย่างดียิ่ง

กระแสารเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเป็นเมกะเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งจากผลวิจัยการทำตลาดกับกลุ่มผู้สูงวัย
โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากร 64.5 ล้านคน เป็นผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป  9.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นปีละ 5 แสนคน และคาดการณ์ว่าในปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ ด้วยจำนวนประชากรผู้สูงวัย 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด ส่งผลให้ตลาดของกลุ่มกำลังซื้อที่เป็นผู้สูงวัยหรือคนรุ่นใหญ่ขยายตัวเพิ่มขึ้น และอีกปัจจัยที่น่าสนใจคือ การพบว่าด้วยพฤติกรรมต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เข้ามีบทบาทสำคัญทำให้คนรุ่นใหม่ๆ มีอิสระทางการทำงานและการเงินมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สังคมของคนรุ่นใหญ่เริ่มมีอายุที่ลดลงเรื่อยๆ  ดังนั้นจึงเป็นโอกาสในการเติบโตของสินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหญ่ได้อย่างครบถ้วน อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพ สินค้าเพื่อความสวยความงาม ทริปท่องเที่ยว บริการด้านการพักผ่อนและออกกำลังกาย รวมถึงที่อยู่อาศัยที่ต้องจัดการให้เหมาะสมกับคนรุ่นใหญ่

นายสักกฉัฐ กล่าวว่า บิ๊กสไมล์ฯ ได้จัดงานเสวนา Back to the Future (Trend) Forum ตอน เจาะเวลา
หาวันสุข” เพื่อสร้างการรับรู้และปรับมุมมองของสังคมที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหญ่ และเปิดแนวคิดใหม่ ให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการมองเห็นช่องทางและโอกาสทางการตลาดสำหรับคนรุ่นใหญ่ด้วยดีไซน์และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ในการใช้ชีวิตสำหรับคนรุ่นใหญ่ ตลอดจนการสร้างกระแสให้ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนรุ่นใหญ่ได้มีวิถีชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักและความห่วงใยของ “คนรุ่นใหม่” ต่อ “คนรุ่นใหญ่เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมครอบครัวใหญ่และอยู่ร่วมกัน
หลายเจเนอเรชั่น

งานเสวนาในเวที BigSmile Talk: Back to the Future (Trend) Forum ตอน เจาะเวลาหาวันสุขได้ระดมกูรูระดับแถวหน้ามาร่วมกันเจาะกลยุทธ์ถึงใจ คนรุ่นใหญ่ นำทีมโดย นายสักกฉัฐ ศิวะบวร นักธุรกิจผู้จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ แบ่งปันมุมมองในหัวข้อ Trend ใหม่ ทำไมต้องคนรุ่นหญ่” อธิบายภาพรวมว่าทำไมต้องให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหญ่  การเรียนรู้เพื่อเป็นเพื่อนที่รู้ใจคนรุ่นใหญ่อย่างแท้จริง คนรุ่นใหญ่มีบทบาทอย่างไรกับสังคมไทยและอนาคตของประเทศ รวมถึงโอกาสมหาศาลที่ผู้ทำธุรกิจไม่ควรมองข้าม ร่วมด้วย พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ผู้เชี่ยวชาญใน     วงการแพทย์ทางเลือก แชร์แนวคิดWell Thinking…Well Being…กับคนรุ่นใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม” การดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ต้องมาจากการปรับMindset และคนรุ่นใหญ่กับการเปิดรับการปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุข, นายสมชนะ กังวารจิตต์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลกและผู้ก่อตั้ง Prompt Design ถ่ายทอดมุมมอง Design is a King…Packaging is a Must!  ทำความเข้าใจและเรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้ใช้ที่เป็นคนรุ่นใหญ่ รวมถึงผู้ผลิตสินค้าและบริการจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อผลิตสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหญ่

รวมถึง ผศ.กุลธิดา เตชวรสินสกุล กูรูด้าน Universal Design ในประเด็น Universal Design ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม” แชร์แนวคิด Universal Design มีผลอย่างไรกับการใช้ชีวิตให้มีความสุขและการผลิตสินค้าตอบโจทย์ Universal Design, นายศักดิ์จิระ เวียงเก่า เจ้าของแบรนด์ บายศรี (BAISRI) ที่นำแฟชั่นและอัตลักษณ์ของผ้าไทยไปสร้างชื่อเสียงในเวทีโลก   กับมุมมอง “แฟชั่นคนรุ่นใหญ่…ตลาดใหม่ที่พร้อม Pay การทำสินค้าสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหญ่ และ นางสาวณฎา ตันสวัสดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจเพื่อสังคม YoungHappy กับคอนเทนต์“เทคโนลยีกับพี่ๆ…เราเพื่อนกัน” แรงจูงใจที่ทำให้มาเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีกับคนรุ่นใหญ่และโอกาสในการทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีกับกลุ่มคนรุ่นใหญ่

บิ๊กสไมล์มุ่งมั่นเป็นสื่อกลางที่จะกระตุ้นให้คนในสังคมได้รับรู้ถึงการสร้างความสุขในแบบที่คนรุ่นใหญ่ต้องการ
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  โดยความสุขที่ว่านี้เกิดขึ้นผ่านการสื่อสารทางแพลตฟอร์มออนไลน์ และสานต่อการจัดกิจกรรม offline อีกหลากหลาย ซึ่งรวมถึงงาน Happiness Festival งานเทศกาลแห่งความสุข ทุกช่วงวัย ภายใต้คอนเซ็ปต์ ช้อปสนุก สุข สบาย สไตล์ (วัยรุ่น) ใหญ่ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2563 ซึ่งจะเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ รวมถึนวัตกรรมอำนวยความสะดวกสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหญ่และสังคมรอบข้าง อาทิ เพื่อนและลูกหลานที่กำลังมองหาสินค้าบริการเข้ามาช่วยเติมเต็มและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จะเป็นงานเฟสติวัลงานแรกที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และคนรุ่นใหญ่ไม่ควรพลาด นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแห่งโอกาสที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าและบริการให้กับคนรุ่นใหญ่ได้โดยตรงอีกด้วย” นายสักกฉัฐ กล่าวในตอนท้าย

สำหรับคนรุ่นใหญ่หรือผู้ที่ต้องการออกแบบการใช้ชีวิตด้วยตัวเองอย่างมีอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว BigSmileเพื่อนรู้ใจคนรุ่นใหญ่ที่แท้จริง” แพลทฟอร์มแห่งความสุขสำหรับคนรุ่นใหญ่ เสมือนโลกใบใหม่ที่สุขได้ไม่รู้จบ ได้ที่ www.bigsmileworld.com และ Facebook Fanpage : BigSmile World