BEST Express มุ่งสร้างโอกาสแก่ชุมชน คืนกำไรสู่ท้องถิ่น  กับแนวคิด “BEST ROAD NEW LIFE”

0
940

BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ผู้ให้บริการ รับ-ส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ไปไหน ไปกัน Everywhere, with you เดินหน้าสร้างโอกาสให้สังคมผ่านโครงการ CSR ตลอดปี 2563 สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ในคอนเซปต์ “BEST Road New Life (ขนส่งวิถีชีวิตใหม่ในสไตล์ New Normal)”

มร. เจสัน เชียน ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประธานกรรมการ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า BEST Express ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือเพื่อสังคม และการมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้อื่นได้พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงเกิดเป็นแนวคิดโครงการ CSR ต่าง ๆ ที่มากมาย เพื่อคืนกำไรสู่สังคม อาทิ โครงการ “เสริมอาชีพรถม้าลำปางสู้ภัยโควิด” เป็นโครงการที่สนับสนุนอาชีพรถม้าลำปางเพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าสัญลักษณ์ของชาวลำปางและชาวไทยโดย BEST Express ได้สนับสนุนหารายได้พิเศษให้กับสมาคมรถม้าลำปาง เพื่อขับรถม้าให้บริการ รับ-ส่ง พัสดุทั่วเมืองลำปางแทนการขนส่งนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือจะเป็นโครงการ “แค่มีรถก็ร่วมส่งพัสดุกับ BEST Express ได้” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยสร้างอาชีพใหม่และเสริมรายได้ให้กับบุคคลทั่วไป รวมถึงช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาถูกเลิกจ้างงานในช่วงโควิด ขอแค่เพียงมีรถเป็นของตัวเองโดยไม่จำกัดว่าเป็นรถประเภทไหน อาทิ รถกระบะ รถเก๋ง รถตุ๊กตุ๊ก รถมอเตอร์ไซต์ ก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ นอกจาก 2 โครงการ CSR ที่น่าสนใจแล้วยังมีโครงการ “จุดรับพัสดุเพื่อน้อง” ซึ่งเป็นจุดรับพัสดุ Drop point ในเชิง CSR ให้กับเด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดในพระราชินูปถัมภ์ และผู้พิการทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ โดย BEST Express ได้ให้การช่วยเหลือเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้และความเท่าเทียมกันในสังคมทุกระดับชั้นรวมถึงยังได้พัฒนาทักษะของนักเรียนเหล่านี้ให้มีความรู้และสามารถอยู่ร่วมเสมือนคนปกติ โดยมีจุดมุ่งหมายคือสร้างให้เด็กเป็นคนดีในสังคม และมีอาชีพมีการงานที่ดีในอนาคตได้

นอกจากนี้ BEST Express ยังมีกิจกรรม CSR ที่ได้ทำตลอดทั้งปี เช่น โครงการ BEST Express ใจใหญ่ ส่งรถ 6 ล้อ ร่วมสนับสนุนแจกถุงยังชีพจังหวัดต่าง ๆ ต่อสู้ภัยโควิด-19 โครงการบริจาคเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านสำนักงานรัฐสภาเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล และมูลนิธิต่าง ๆ ทั่วประเทศ โครงการปันสุขเพื่อสังคมแจกหน้ากากอนามัยและข้าวกล่องเพื่อพี่น้องชาวไทยสู้ภัยโควิด-19” โครงการเสริมรายได้สนับสนุนอาชีพ “รถตุ๊กตุ๊ก” สู่การร่วมส่งพัสดุด่วนไปไหนไปกัน โครงการมอบของบริจาคและเงินส่วนหนึ่งช่วยเหลือเพื่อสังคม ผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โครงการปันสุขเพื่อน้องมอบนมกล่องยูเอชทีแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโครงการสานความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคต่อยอดพัฒนาการเรียนรู้สู่โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นต้น ซึ่งเป้าหมายหลักของ BEST Express คือ การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและการมุ่งช่วยเหลือเพื่อสังคมเป็นสำคัญที่มีการดำเนินการควบคู่กันไปตลอดปี เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ภายใต้ในคอนเซปต์ “BEST Road New Life (ขนส่งวิถีชีวิตใหม่ในสไตล์ New Normal)”

“จากกิจกรรมที่ BEST Express ได้ทำ CSR มาทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นได้ว่า เราในฐานะแบรนด์ธุรกิจผู้ให้บริการ รับ-ส่ง พัสดุด่วนทั่วไทย มิได้มุ่งเน้นในเรื่องการทำธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่เรายังให้ความสำคัญในการทำกิจกรรม CSR เชิงบูรณาการควบคู่ไปกับการทำการตลาดที่มีความหลากหลายของโครงการและควบคู่กิจกรรมกันไปอีกด้วย” มร. เจสัน กล่าว

ปัจจุบัน BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) เปิดให้บริการธุรกิจขนส่งพัสดุด่วน (เอ็กซ์เพรส) ในประเทศไทยมาแล้ว 2 ปี และได้ขยายเครือข่ายบริการครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวมกว่า 500 จุดบริการสาขา โดยเป็นการทำธุรกิจรูปแบบแฟรนไชส์ 100% ด้วยความแข็งแกร่งของแฟรนไชส์และความเชี่ยวชาญชำนาญพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่น ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ในระยะเวลาอันสั้น