BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย ส่งมอบบ้านโครงการ HOME & HOPE ประจำปี 2565 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดสระบุรี

0
488

นายประสิทธิ์ เงินถาวรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคกลาง นางกนกวรรณ คิวเจริญ ผู้จัดการสำนักงานสระบุรี พนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM

พร้อมด้วย นายชินนาอาชว์ รสิอัครศักดิ์ นายอำเภอเสาไห้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ปลัดอำเภอ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมส่งมอบบ้าน BAM “ โครงการ HOME & HOPE : การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ” ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ให้แก่ นางนงนุช วงษ์กวน ณ ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ด้วยการปลูกสร้างบ้าน ที่มั่นคงและปลอดภัยให้กับผู้ด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป