BAM มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

0
891

นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองผู้จัดการใหญ่ และนางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  มอบเงินจำนวน 100,000 บาท  เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ให้กับมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์