BAM มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

0
495

IMG_2947

นายสมพร มูลศรีแก้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมผู้บริหารและพนักงานมอบเงินจำนวน 450,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อ เครื่องฟอกไตทางเส้นเลือด ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฟอกไตต่อไป