BAM มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลบางบัวทอง จ.นนทบุรี

0
486

นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ พร้อมภาควัดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซต์จากลมหายใจออก รุ่น PVM 2703 + CO2 รวมมูลค่า 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบางบัวทอง จ.นนทบุรี

โดยมี นายแพทย์ประพุทธ ลีลาพฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในผู้ป่วยวิกฤต ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป