BAM ประกาศลดดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อทุกประเภทลง 0.25% – 0.50% หวังลดภาระลูกค้าช่วงสถานการณ์ COVID – 19

0
1680

BAM ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อทุกประเภทลง 0.25% – 0.50% เพื่อช่วยลดภาระ ลูกค้าในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อทุกประเภทลง 0.25% – 0.50% โดยอัตราดอกเบี้ย MOR เหลืออัตรา 6% ต่อปี MLR เหลืออัตรา 5.50% ต่อปี และ MRR เหลืออัตรา 6% ต่อปี เพื่อช่วยลดภาระลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระกับ BAM ซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปก่อนหน้านี้

จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของ BAM จะช่วยบรรเทาภาระของลูกค้าในการปรับโครงสร้างหนี้ และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระกับ BAM โดยเฉพาะลูกค้าที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ย MLR – 3% จะทำให้ดอกเบี้ยเหลือเพียง 2.50% หรือลูกค้าที่ผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ย MLR จะทำให้ดอกเบี้ยเหลือ 5.50% โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระของลูกค้า BAM ในปี 2563 ยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อทรัพย์แบบผ่อนชำระ ราคาอนุมัติขายไม่เกิน 3 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% 2 ปีแรก จากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย MLR BAM ตลอดอายุสัญญา (ยกเว้นทรัพย์ราคาพิเศษ) หรือลูกค้าที่มีรายได้น้อย หรือมีงบประมาณจำกัด ซึ่งประสงค์จะซื้อทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัยแบบผ่อนชำระกับ BAM ราคาไม่เกิน 500,000 บาท ยังมีโครงการคอนโดโดนใจ สบายกระเป๋า ซึ่งมีเงื่อนไขพิเศษ คือ ไม่มีเงินดาวน์ ผ่อนเริ่มต้นเพียง 700 – 2,800 บาทต่อเดือนในปีแรก (ขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์ที่ซื้อ) อัตราดอกเบี้ย 0% ในปีแรก ปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ย MLR

นอกจากนั้น BAM ยังได้จัดโครงการช่วยเหลือลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้กับ BAM ประกอบด้วยโครงการสุขใจได้บ้านคืน สำหรับลูกค้าประเภทสินเชื่อ/หลักประกันเป็นที่อยู่อาศัยที่มีภาระหนี้เงินต้นต่อรายไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการจะชำระหนี้เพียง 80% ของราคาประเมิน อัตราดอกเบี้ย 0% 2 ปีแรก และปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ย MLR ส่วนลูกค้ากลุ่ม SME ยังมีโครงการ BAM ช่วยฟื้นคืนธุรกิจ เพื่อลูกค้าที่มีภาระหนี้เงินต้นต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท ให้ชำระหนี้เพียง 80% ของราคาประเมิน โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ในปีแรก ปีที่ 2 คิดดอกเบี้ย MLR-1% และปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ย MLR