BAM จับมือกลุ่มเสนา สร้างเครือข่าย ขยายฐานธุรกิจบริหารจัดการ NPL/NPA

0
1248

BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ดำรงบทบาทหลักในการบริหารจัดการ NPL และ NPA จับมือ กลุ่มเสนา ผู้ประกอบการอสังหาฯ ชั้นนำของเมืองไทย และบริษัทบริหารสินทรัพย์ T&T เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกัน ทั้งด้านบริหารจัดการ NPL และ NPA หวังเพิ่มโอกาสในการขยายฐานธุรกิจ และสร้างรายได้ เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ กลุ่มเสนา ประกอบด้วย บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA และบริษัท ที แอนด์ ที แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ T&T เพื่อร่วมมือทางธุรกิจในด้านบริหารจัดการ NPL และ NPA

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BAM กล่าวว่า ในปี 2565 BAM ได้มีการกำหนดกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ในรูปแบบของความร่วมมือทางธุรกิจ (Strategic Partner) เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการดำเนินงานซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจ และสร้างรายได้ให้กับองค์กรในระยะยาว ดังนั้นการร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ทั้ง 3 บริษัท ระหว่าง BAM SENA และ T&T จะใช้จุดแข็งที่มีอยู่ ในการเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกัน โดย BAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ยาวนานกว่า 23 ปี ในการประกอบธุรกิจด้านการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ด้วยการรับซื้อรับโอนทั้ง NPL และ NPA จากสถาบันการเงินต่าง ๆ มาบริหารจัดการ

สำหรับขอบเขตความร่วมมือเบื้องต้น ทางด้าน NPA กลุ่มเสนาจะพิจารณาคัดเลือกทรัพย์สินรอการขายของ BAM ประเภททรัพย์เพื่อการลงทุน หรือทรัพย์ประเภทโครงการเพื่อนำไปพัฒนา หรือซื้อทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่าเพื่อนำไปสร้างที่อยู่อาศัยในรูปแบบกิจการร่วมทำ หรือทางด้าน NPL จะพิจารณารับซื้อรับโอนลูกหนี้ที่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบโครงการไปบริหารจัดการ เป็นต้น

ปัจจุบัน BAM มี NPL ที่อยู่ในความดูแลมูลค่ากว่า 480,000 ล้านบาท และ NPA กว่า 20,000 รายการ รวมมูลค่ากว่า 60,000 ล้านบาท การลงนามในครั้งจึงนับเป็นก้าวที่สำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพความแข็งแกร่งทางธุรกิจด้วยการผนึกกำลังความเป็นมืออาชีพของทั้ง 3 องค์กร

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางเสนามีความยินดีที่ได้พันธมิตรที่ดี อย่าง BAM ซึ่งถือเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่เป็นลำดับต้นๆ ในเมืองไทย การประกาศเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM นั้น สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเสนาที่ต้องการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายและครบวงจรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้พันธกิจปี 2565 “SENA Level” การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งสินค้าและด้านการบริการที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าทุกกลุ่มพร้อมต่อยอดในเชิงธุรกิจของเสนาด้วย

ทั้งนี้ ทางเสนา ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ภายใต้ชื่อ บริษัท ที แอนด์ ที แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจบริหารและพัฒนาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้มีมูลค่าสูงสุด เช่นการรับซื้อ โอน หรือ ประมูลสินทรัพย์เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป ทั้งนี้ หากกระบวนการต่างๆ แล้วเสร็จ ทางบริษัท ที แอนด์ ที แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด มีความพร้อมเริ่มดำเนินงานได้ทันที

อย่างไรก็ตาม ทางเสนาเชื่อมั่นว่า ธุรกิจบริหารสินทรัพย์สามารถสร้างรายได้และเสริมศักยภาพในการเติบโตของบริษัทให้แข็งแกร่งและยั่งยืนได้ในอนาคต