Aimstar Camp 2024 (6-7 April 2024) เอมสตาร์แคมป์ วันที่ 6-7 เมษายน 2567 ณ โรงแรม เอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี

0
404

เอมสตาร์แคมป์ นับเป็นงานแคมป์ที่เพิ่มทักษะ กระบวนการสร้างความสำเร็จ เติมมุมมอง แนวคิด ความรู้ การวางแผน การพัฒนาธุรกิจเอมสตาร์ให้ประสบความสำเร็จ เติบโต และมั่นคง รวมทั้ง บรรยากาศภายในงานที่สนุกสนาน ตื่นเต้น และ ได้จุดพลังความเชื่อมั่น ตั้งเป้าหมายพิชิตความสำเร็จร่วมกันในปี 2024

aimstarnetwork #aimstarcamp2024 #aimstar #aimstarcamp

aimstarnetwork #aimstarcamp2024 #aimstar #aimstarcamp