0
1618

ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์ นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย และ รศ.สพ.ญ.ดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร อุปนายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย และประธานคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลฯ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่างคลินิกปฏิบัติสัตว์เลี้ยงแห่งปี (จรัส สืบแสง) ประจำปี พ.ศ.2564  สายวิชาชีพ แก่ น.สพ. บูรพงษ์ สุธีรัตน์ สัตวแพทย์แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน (Talingchan Animal Hospital) เมื่อเร็ว ๆ นี้