0
1920

ในสถานการณ์ที่หลายคนต้องเผชิญหน้ากับปัญหาและความเดือดร้อน การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะคงเดินหน้าเคียงข้างทุกคนเสมอ
#กคช #NHA #เราไม่ทิ้งกัน #เคียงข้าง_สร้างเสริม_เติมแรงใจให้กันและกัน

https://fb.watch/7ooOLQoPdH/

https://drive.google.com/file/d/1NF5_o43pw4dhKXTBmtBTfj6p8eiGvAMF/view?usp=sharing