1
773

🧡เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ 🏫สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT (Asian Institute of Technology)ที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนานาชาติยอดเยี่ยมของโลกจาก U-Multirank 2015 International Ranking ✨🎯ได้เข้าร่วมพูดคุยหารือในเรื่องการสร้างโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ Start Up จากไอเดียของนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สู่ตลาดเชิงพาณิชย์

🏢โดยจัดตั้งศูยน์ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมทางการตลาดด้วยดิจิทัลในมหาวิทยาลัย Entreprenuership Center ภายใต้ชื่อห้องบ่มเพาะ J&C
ซึ่งในครั้งนี้ J&C imart ได้รับเลือกเป็นตัวอย่างธุรกิจโมเดลที่ส่งเสริมให้ผู้คนสามารถใช้ดิจิทัลสร้างงานในชุมชน Work From Home ได้ เพื่อลดความเลื่อมหล่ำและสร้างรายได้อย่างแท้จริง✨❤️

#JC #J&Cimart #franchise #นวัตกรรมร้านค้าสร้างอาชีพเพื่อชุมชน #workfromhome #อาชีพเสริม #รายได้เสริม #งานทำที่บ้าน #ลงทุนน้อย #สร้างรายได้ #แฟรนไชส์ขายดี #งานออนไลน์ #ธุรกิจอิสระ #ซื้อของออนไลน์ #startup #SME #ecommerce

Comments are closed.