SME D Bank ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ 2567 สรงน้ำพระ ทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อความเป็นสิริมงคล

0
73

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง กรรมการธนาคาร นายประสิชฌ์ วีระศิลป์ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “SME D ประเพณีสงกรานต์” สืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

โดยจัดพิธีสักการะสรงน้ำพระพุทธพัฒนามหาโภคทรัพย์ไทย พระพุทธรูปประจำธนาคาร พิธีถวายภัตตาหารเช้าและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รดน้ำขอพรจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างกำลังใจในการทำงาน  ณ บริเวณ Co-Working Space ชั้น 1 อาคาร SME Bank Tower เมื่อเร็วๆ นี้