SME D Bank ปลื้ม “D CEO Network รุ่น 2” สุดปัง เชื่อมโยง 133 กิจการ สร้างสังคมผู้ประกอบการ ต่อยอดธุรกิจเติบโตยั่งยืน 

0
248

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือSME D Bank ปลื้มการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมการเติบโตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2567 หรือ  “D CEO Network 2”  

จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ SME D Bank กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสบความสำเร็จด้วยดี สามารถสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 133 กิจการ ที่มีทั้งกลุ่มลูกค้าธนาคาร ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำ ครอบคลุมอยู่ในกลุ่มธุรกิจสำคัญต่างๆ  เช่น เทคโนโลยี สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ อสังหาริมทรัพย์ โฆษณา ร้านอาหาร และการท่องเที่ยว เป็นต้น ให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัย  และที่สำคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เชื่อมโยงเครือข่ายสร้างสังคมผู้ประกอบการ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน รวมถึงได้จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ต่อยอดช่วยยกระดับกิจการ และเพิ่มศักยภาพสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน   

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26  ภายใต้แนวคิด “D CEO Driven ESG  : สร้างเครือข่าย สร้างโอกาส สร้างธุรกิจ สู่ความยั่งยืน”  มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต่อเนื่องตลอด 4 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน 2567 เช่น หลักสูตรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ กิจกรรม Workshop ด้านเรื่องการเงิน การตลาด และปรับแผนพัฒนาธุรกิจตามแนวทาง ESG จากวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ และผู้บริหารระดับสูงจาก SME D Bank  เช่น นายชยงการ ภมรมาศ ประธานกรรมการบริหาร นายเจษฎา ช.เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ นายพิชิต มิทราวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่มาร่วมขับเคลื่อนโครงการ รวมถึง มีกิจกรรม CEO DINNER TALK  ช่วยกระชับสัมพันธ์ และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ เป็นต้น  ซึ่งผู้ผ่านโครงการจะได้รับมอบใบประกาศนียบัตรการันตีศักยภาพ ทั้งนี้ จากความสำเร็จดังกล่าว ธนาคารเตรียมสานต่อ  เปิดโครงการรุ่นที่ 3 เร็วๆนี้