SME D Bank จับมือ สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

0
59

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนลูกค้าธนาคาร และประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร SME Bank Tower ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน  2567 โดยกิจกรรมดังกล่าว จะช่วยเติมปริมาณสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ  นับเป็นการสร้างประโยชน์สู่สังคมและสร้างวัฒนธรรมแห่งการเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกัน  นำไปสู่สังคมความแห่งความสุขอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามแนวทาง ESG (Environmental , Social and Governance)  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 02-265-4447, 02-265-4570, 02-265-4581 หรือ Call Center 1357