BAM ให้การต้อนรับ ธนาคารกรุงไทย ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ

0
70

นายพงศธร มณีพิมพ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชม BAM เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ทำงานด้านบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ณ BAM สำนักงานใหญ่