BAM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

0
56

  นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   พร้อมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-Meet)  ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคาร BAM  สำนักงานใหญ่