เคทีซีรวมน้ำใจสมาชิกบัตรเครดิต สมทบทุนเข้ามูลนิธิศุภนิมิตฯ กว่า 29 ล้านบาท

0
236

นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (กลางซ้าย) ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 29,402,285 บาท สมทบทุนเข้าโครงการอุปการะเด็กในมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัวและชุมชนยากไร้ ซึ่งเผชิญกับปัญหาความยากจน รวมทั้งช่วยให้ครอบครัวและชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีได้ร่วมกันบริจาคผ่านการใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER และบัตรเครดิตเคทีซี โดยมีดร.สราวุธ ราชศรีเมือง (กลางขวา) ผู้อำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้เกียรติรับมอบ ณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง เมื่อเร็วๆ นี้ 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลเพื่อการพัฒนาและการรณรงค์เพื่อสร้างความยุติธรรมในสังคม โดยดำเนินพันธกิจช่วยเหลือเด็ก ผ่านการทำงานร่วมกับครอบครัวและชุมชน เพื่อเอาชนะปัญหาความยากจนและความไม่ยุติธรรมในสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเด็ก และชุมชนที่เปราะบางยากไร้ที่สุดโดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ภาษาและศาสนา โดยมูลนิธิฯมีเป้าหมายจะช่วยเหลือเด็ก 3 ล้านคนที่อยู่ในภาวะเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นภายในปี 2025 ปัจจุบันมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มีพื้นที่ดำเนินงาน   ใน 36 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย และมีเด็กในความอุปการะ 38,479 คน

KTC and Credit Card Members Participate in Acts of Kindness and

Contribute Over 29 Million Baht to The World Vision Foundation.

Miss Sireerat Corvanich (center to the left), Head of Credit Card Marketing Division, “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, represented the company in donating 29,402,285 baht to support the child sponsorship project of the World Vision Foundation of Thailand. This initiative aims to enhance the quality of life for children, impoverished families, and communities grappling with poverty. The assistance provided helps these families and communities achieve sustainable self-reliance. KTC credit cardmembers jointly donated through KTC FOREVER points and KTC credit cards. Recently, Mr. Sarawut Rachasrimuang Ph.D. (center to the right), National Director             The World Vision Foundation, gratefully accepted the donation at the World Vision Foundation of Thailand in Huai Khwang District. 

The World Vision Foundation of Thailand is a public charitable organization dedicated to development and advocating for social justice. Its mission is to assist children by collaborating with families and communities to address the issues of poverty and injustice that impact children’s lives and the most vulnerable communities. The foundation operates without discrimination based on gender, race, language, or religion. With a vision to improve the quality of life for 3 million children in vulnerable situations by 2025, the World Vision Foundation of Thailand operates in 36 provinces across every region of Thailand. Currently, it supports 38,479 sponsored children.