ลูกจ้างเตรียมเฮ ! “พิพัฒน์” หนุนดูแลครอบครัวแรงงาน จับมือผู้ประกอบการ ส่งเงินสมทบให้ตลอดอายุงาน ยกระดับคุณภาพอาชีพอิสระ เพชรบุรี

0
49

          เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 3 และ เริ่มต้นโครงการ “ครอบครัวประกันสังคม”  นำร่อง ผู้ประกอบการจ่ายเงินสมทบให้กับ ครอบครัวของแรงงานลูกจ้าง  ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ประกันตน และเครือข่ายประกันสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ

          นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นข่าวดีของแรงงานลูกจ้างที่อยู่ในบริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) เป็น สถานประกอบนำร่อง ที่จะส่งเสริมด้านสวัสดิการให้กับครอบครัวของลูกจ้าง ให้สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคม โดยทางสถานประกอบการ จะช่วยส่งเงินสบทบให้ สำหรับสมาชิกในครอบครัวลูกจ้าง ที่ประกอบอาชีพอิสระ มาตรา40 ไปตลอดอายุการทำงานของลูกจ้าง โดยในข้อตกลง สำนักงานประกันสังคมได้มอบสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 ให้แก่สมาชิกในครอบครัวของลูกจ้างในสถานประกอบการ ทั้งนี้ นายจ้างจะเป็นผู้นำส่งเงินสมทบมาตรา 40 ให้แก่ครอบครัวของลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการ 1 ราย ต่อ 1 สิทธิ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจภายในองค์กร รวมถึงร่วมกันขับเคลื่อนให้แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ จากมาตรา 40 อีกด้วย

          กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้นำความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองจากประกันสังคมมาตรา 40 มาเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้รับการคุ้มครองสูงสุดถึง 5 กรณี ทั้งกรณีการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

          ในปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระให้ความสำคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิตของตนให้ดียิ่งขึ้น จึงถือเป็นหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน ตลอดจนสำนักงานประกันสังคม ที่จะต้องดูแลให้ผู้ใช้แรงงานกลุ่มนี้มีหลักประกันในการดำรงชีวิตที่มั่นคง พร้อมที่จะเป็นกลไกในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

          ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวเสริมว่า นอกจากการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกันตนแล้ว สำนักงานประกันสังคม ยังให้ความสำคัญกับเครือข่ายประกันสังคม ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่องานประกันสังคมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ชิด และสามารถเข้าถึงพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจึงได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเผยแพร่ให้กับเครือข่ายประกันสังคม เพื่อเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่พี่น้องแรงงานอย่างทั่วถึง