ไอยรา แพลนเน็ต มุ่งเน้นสนับสนุนงานวิจัยของนักวิจัยไทยและส่งเสริมนักธุรกิจไอยราให้เป็นมืออาชีพ โดยการเข้าร่วมอบรมความรู้สำหรับผู้ค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รุ่นที่ 4 จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 70 ท่าน

0
642

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2566 ได้มีนักธุรกิจไอยรา จำนวน 70 ท่าน เข้าร่วมอบรม “โครงการเติมเต็มทางวิชาการระดับต้น (introductory course) สำหรับผู้ค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รุ่นที่ 4 จัดอบรมโดย ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 50 ปี

โดยการอบรมในครั้งนี้ นับว่าเป็นการเรียนรู้งานวิชาการที่สำคัญสำหรับผู้ค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับความรู้โดยตรงจากคณาจารย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในส่วนของการอบรมเข้มข้น 2 วัน ได้มีการทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม และได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตรด้วย

ในการนี้ ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุน โดยการมอบผลิตภัณฑ์เอมมูร่า เอกซ์ และผลิตภัณฑ์เอมมูร่า โอ ให้กับนักธุรกิจไอยราที่เข้าร่วมอบรมด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมทั้งด้านงานวิจัยเซซามินต้นน้ำ ของท่าน ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ และยังเป็นการสนับสนุนนักธุรกิจไอยราในการเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ

ไอยรา แพลนเน็ต ยังคงมุ่งมั่น สร้างสรรค์ ไอยราขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม ตอกย้ำความเป็นผู้นำงานวิจัยเซซามินต้นน้ำ และยกระดับแบรนด์ก้าวสู่โลกแห่งนวัตกรรมงานวิจัยในทศวรรษที่ 2 อย่าง ต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน

#ไอยราแพลนเน็ต
#ข่าวขายตรง
#MLM
#ThePowerNetworkbnews