“ไลอ้อน” มอบคิเรอิคิเรอิให้ศาลยุติธรรม ป้องกันโควิด-19

0
1590

นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นางชมัยพร สถิตย์พนาพร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหารฝ่ายบัญชี การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นางประภาศรี บุญอินทร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการบริหารฝ่ายบัญชี บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี (ที่ 2 จากซ้าย) มอบผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือและเจลล้างมือคิเรอิคิเรอิ จำนวน 7,200 ขวด/หลอด มูลค่า 696,000 บาท ให้กับ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานศาลฎีกา และ นางเมทินี ชโลธร (ที่ 3 จากขวา) รองประธานศาลฎีกา เพื่อนำไปให้บุคลากรของศาลยุติธรรม คู่ความ และประชาชน ใช้ทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19