ไทยพาณิชย์ชูหลักสูตรพัฒนาทักษะคนดิจิทัลหนุนไปรษณีย์ไทย เติบโตก้าวกระโดด

0
1267

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผลักดันทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลให้บุคลากร ปณท ผ่านหลักสูตรสนามทักษะ (pmd47) เตรียมความพร้อมให้บุคลากร ปณท ปรับตัวไปการทำงานในยุค Digital ด้าน ปณท หวังความร่วมมือนี้จะสนับสนุนการทำงานคล่องตัว และสร้างเทคนิคใหม่รองรับการขยายฐานลูกค้าอย่างก้าวกระโดด

นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า “SCB Academy ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนดิจิทัลให้แก่บุคลากร ปณท ทั้งนี้ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ SCB Academy จะนำประสบการณ์ในการให้บริการ และสนับสนุนการจัดทำหลักสูตร รวมทั้งนำโปรแกรมสนามทักษะ pmd47 ในการเตรียมความพร้อมให้บุคลากร ปณท ปรับตัวไปสู่การทำงานในยุค Digital (New Normal) ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริง นอกจากโปรแกรม pmd47 ทาง ปณท ยังให้ความสนใจหลักสูตรความรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) เพื่อเพิ่มความรู้ และความเข้าใจทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล ให้กับบุคลากร ปณท ในทุกระดับชั้น โดย SCB Academy จะนำความรู้ความสามารถในเรื่องการเงินยั่งยืนถ่ายทอดให้แก่บุคลากร ปณท ผ่านการสร้างอีเวนท์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามาฟังแนวคิดหรือประสบการณ์จากนวัตกรหรือกูรูทางด้านต่างๆ โดยหวังว่า บุคลากรทุกคนจะมีทักษะและกรอบความคิดใหม่เพื่อพร้อมสำหรับโลกการทำงานและโลกการเงินในยุคดิจิทัล”

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า “ไปรษณีย์ไทยเป็นหน่วยงานสื่อสารและขนส่งของชาติที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ บุคลากรของไปรษณีย์ไทยรู้จักทุกพื้นที่และเข้าถึงทุกตำบลของไทยมีความใกล้ชิดกับคนในชุมชน ซึ่งไปรษณีย์ไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอด เรามีเป้าหมายที่จะยกระดับไปรษณีย์ไทยให้เป็นองค์กรที่นำดิจิทัลมาใช้งานด้านระบบปฏิบัติการและงานบริการ ก้าวสู่การเป็น Tech Post ซึ่งบุคลากรเป็นกลไกลสำคัญที่จะทำให้ก้าวสู่การเป็นดิจิทัลได้ ไปรษณีย์ไทยจึงได้ไว้วางใจให้ SCB   Academy  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลการเงินเป็นผู้จัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรของไปรษณีย์ไทย ซึ่งเมื่อทั้งสองหน่วยงานผนึกความร่วมมือจะทำให้ ไปรษณีย์ไทยใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทยทุกคน” 

ปัจจุบัน ปณท มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 40,000 คน โดยโปรแกรม pmd47 ที่จะมาพัฒนาทักษะดิจิทัลให้บุคลากร ประกอบด้วย 1 : Discover Meค้นหาตัวเอง ในอนาคต งานแบบไหนที่เหมาะกับคุณ 2 : Dare to Dreamกล้าที่จะฝัน ตั้งเป้า และเดินไปยังจุดหมาย พร้อมเรียนรู้เทคนิคการเรียนรู้ให้เร็วขึ้น 10X (สิบเท่า)  3 : The Foundation & The New Arenaรวมพื้นฐานควรรู้รับยุคดิจิทัล และ New Normal  4 : Human Centered Everythingทักษะการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสร้างคุณค่าดีๆ ให้ลูกค้า  5 : Demystify Data การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อสร้างคุณค่าในงาน และธุรกิจ รวมไปถึง Digital Marketing (การทำการตลาดด้วยข้อมูล) 6 : Lean on Me & Agile at Heart เรียนรู้วิถีการทำงานแบบใหม่ ที่เน้นความคล่องตัว ยืดหยุ่น รวดเร็ว และ พัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา และ 7 : Growth Hacking and Bring It All Together นำทักษะต่างๆ ในโครงการ pmd47 มาประยุกต์กับขั้นตอนการทำ Startup และเรียนรู้เทคนิคกลยุทธ์ที่สร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

SCB to support Thailand Post staff with 

digital skill development for tech-driven business growth

Siam Commercial Bank (SCB) and Thailand Post (THP) have joined hands in offering a Pmd47 digital skill training course for THP personnel to help support the exponentially expanding customer base of THP in a tech-driven generation. 

SCB First Executive Vice President and Head of the SCB Academy Worawat Suvagondha said, “The SCB Academy has signed a memorandum of understanding (MOU) with Thailand Post on a digital skill development program for Thailand Post staff. Following the MOU, the SCB Academy will bring experience in providing services and course development support as well as a Pmd47 skill development program to prepare THP staff’s transition to working in the New Normal digital and customer-centric environment to effectively deliver value to customers. Further to the Pmd47 skill development program, THP is also interested in financial literacy courses for their staff at all levels to help them gain more knowledge and understanding of personal finance. The SCB Academy plans sustainable finance learning for THP staff through events and sessions featuring innovators and gurus sharing their ideas and experience. We hope this cooperation will equip THP staff with new skills and ideas to prepare them for the digital world of careers and finance.”        

Thailand Post Chief Executive Officer Dhanant Subhadrabandhu said, “We are a national courier and logistics provider with a comprehensive network across Thailand. A key strength is that our staff know local areas in every Tambon well and have close relationships with the residents of local communities. Staff development has always been among Thailand Post’s top priority. Our staff is our key driver, enabling us to achieve our goal of becoming a tech-driven digital enterprise in terms of operations and services. We trust the SCB Academy as our digital skill course developer thanks to its expertise in digital finance course development. Through this cooperation, THP staff can better leverage technology to benefit our customers nationwide.”   

Currently, there are some 40,000 THP staff members. The Pmd47 skill development course outline covers:

  1. Discover Me: Find your future self and the right job for you.
  2. Dare to Dream: Dare to dream, set a goal, and go for it. Learn how to speed up your learning curve up to 10 times.
  3. The Foundations & The New Arena: Fundamentals for the digital generation and the New Normal. 
  4. Human Centered Everything: Customer-centric skills and customer value creation. 
  5. Demystify Data: Data analytics for value creation for work, business, and data-driven digital marketing. 
  6. Lean on Me & Agile at Heart: Learn a new way of working, focusing on agility and continuous improvement and development. 
  7. Growth Hacking and Bringing It All Together: Apply the Pmd47 skills learned to the startup development process and learn techniques and strategies for fast business growth.