ไทยประกันชีวิตรับรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น

0
353

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2565 แก่นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยพิจารณาจากการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานเป็นเลิศ มุ่งพัฒนานวัตกรรมในการบริการลูกค้า ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากร และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบน 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี