ไทยประกันชีวิตท็อปฟอร์มคว้ารางวัลเกียรติยศทั้งในประเทศและระดับสากล 

0
1377

นายไชย  ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (Thai Life Insurance : TLI) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดมุ่งสู่การเป็น “ทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงิน” หรือ Life Solutions Provider ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในรูปแบบเฉพาะบุคคล 

ตลอดระยะการดำเนินงานกว่า 80 ปี ในฐานะบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ก่อตั้งโดยคนไทย บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมรอบคอบ รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรมีทักษะความรู้ และความเป็นมืออาชีพ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังได้วางเป้าหมายของแบรนด์ไทยประกันชีวิต หรือ Brand Purpose คือ “มุ่งสู่การเป็นแบรนด์ชั้นนำที่ได้รับความชื่นชม ได้รับความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ  และเป็นแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคม เพื่อพร้อมดูแลเคียงข้างคนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของไทยประกันชีวิตได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล สะท้อนจากการได้รับรางวัลเกียรติยศด้านองค์กรจากหลากหลายสถาบันระดับโลก โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านองค์กรหลากหลายรางวัล โดยรางวัลในระดับนานาชาติ ได้แก่ 

รางวัล Best Life Insurance Company – Thailand 2021 – จากสถาบัน World Finance ประเทศอังกฤษ, รางวัล Brand of the Year ประจำปี 2021-2022 จากสถาบัน World Branding Forum ประเทศอังกฤษ, รางวัล Top Influential Brands 2021 หรือรางวัลแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากที่สุดแห่งปี 2564 (Top Influential Brands Awards) จากบริษัท อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวคัดเลือกจากสุดยอดแบรนด์จากผลการสำรวจวิจัยทางการตลาดของศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย, รางวัล Company of the Year – Insurance – Large  ระดับ Bronze Stevie Winner และรางวัล People’s Choice Stevie® Awards ในหมวด Insurance จากสถาบัน International Business Awards หรือ Stevie awards  

รวมถึงรางวัลสำคัญสำหรับธุรกิจประกันภัยของไทย คือ รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การให้บริการประชาชน และการให้ ประโยชน์ต่อสาธารณชน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง ด้วยการดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงบรรษัทภิบาล (Governance) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ตามแนวทาง ESG ส่งผลให้โครงการเพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้รับรางวัลจากสถาบันชั้นนำระดับโลก ดังนี้ 

โครงการ“ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน” ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2021 (AREA 2021) สาขา Investment in People จากสถาบัน Enterprise Asia ประเทศสิงคโปร์ และรางวัล Communications Campaign of the Year 2021 ระดับ Bronze ในสาขา Community Engagement จากการประกวด International Business Awards หรือ Stevie Awards 2021 ประเทศสหรัฐอเมริกา

แคมเปญ World Heart Day จากโครงการหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวเด็ก ได้รับ            4 รางวัล ได้แก่ รางวัล CSR Initiative of the Year 2021 – Thailand  จากการประกวด Insurance Asia Awards 2021 จัดโดยนิตยสาร Insurance Asia Magazine ประเทศสิงคโปร์ และรางวัล Communications Campaign of the Year 2021 จากการประกวด Stevie Awards 2021 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

“บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง พร้อมการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการในทุกช่วงชีวิต (Life Stage) ทุกจังหวะชีวิต (Life Event) และทุกการใช้ชีวิต (Lifestyle) ตามเป้าหมายการเป็น Life Solutions Provider และวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน” นายไชยกล่าว