ไทยประกันชีวิตจัดงาน “สุขยั่งยืน EXPO”

0
378

ไทยประกันชีวิตจัดงาน “สุขยั่งยืน EXPO” ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ รวบรวมผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มตลาดสุขยั่งยืน เช็กสุขภาพวิเคราะห์ความสมดุลของร่างกายด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด พร้อมบริการให้คำปรึกษาแนวทางการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพทางการเงิน ตลอดจนกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานโปรโมชัน 5 ชั้น 1 เซ็นทรัล เวสต์เกต

นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ริเริ่มโครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน” ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของแผนแม่บทด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อันเป็นหนึ่งในรากฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ภายใต้แนวคิด “สอนให้ทำ นำไปใช้ได้จริง” ซึ่งบริษัทฯ ใช้ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ร่วมกับทักษะจากกูรูด้านต่าง ๆ จัดกิจกรรมอบรม และ Workshop เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต่อยอดโครงการฯ เพื่อสร้างโอกาสให้กับวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร ผ่านการเปิดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในรูปแบบตลาดออนไลน์ (Market Place) ผ่านเฟซบุ๊กกรุ๊ป “ตลาดสุขยั่งยืน” ซึ่งนอกจากจะเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว ยังเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำธุรกิจให้แก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการอีกด้วย
และเพื่อเปิดพื้นที่การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรแปรรูปมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้นำตลาดสุขยั่งยืนจากออนไลน์ สู่กิจกรรม On Ground ด้วยการจัดงาน “สุขยั่งยืน EXPO” ภายใต้แนวคิด Good Wealth Good Health Good Life ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานโปรโมชัน 5 ชั้น 1 เซ็นทรัล เวสต์เกต รวบรวมผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มตลาดสุขยั่งยืนกว่า 30 ร้านค้า
ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพการเงิน อาทิ การตรวจสุขภาพด้วยบริการวิเคราะห์ความสมดุลของร่างกายด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด พร้อมบริการให้คำปรึกษาแนวทางการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพทางการเงิน รวมถึงกิจกรรม Live Talk แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ และฟังเคล็ด(ไม่)ลับการก้าวสู่ความสำเร็จของเส้นทางการเป็นนักวางแผนทางการเงิน
และกิจกรรมพิเศษรักษ์โลก สำหรับผู้เข้าร่วมงานที่นำขวดพลาสติกมาร่วมบริจาคให้แก่โครงการ “Upcycling ทิ้งได้บุญ” จะได้รับของที่ระลึกฟรี โดยโครงการทิ้งได้บุญจะนำขวดพลาสติกไปสร้างประโยชน์ต่อ ด้วยการบริจาคให้วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ สำหรับนำไป Upcycle และรีไซเคิลผลิตผ้าห่มกันหนาว ซึ่งบริษัทฯ จะนำไปส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวต่อไป
ภายในงานยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มาร่วมสร้างความสนุก วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 17.45 – 18.30 น. แตงโม The Voice, วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 17.30– 18.30 น. แบงค์ อภิวัตร มูลธานี, วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 – 18.30 น. โบว์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์, วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 17.30– 18.30 น. ปอ อรรณพ ทองบริสุทธิ์ และวันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 17.30– 18.30 น. เต๋า ภูศิลป์ วารินรักษ์
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “สุขยั่งยืน EXPO” Good Wealth Good Health Good Life ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานโปรโมชัน 5 ชั้น 1 เซ็นทรัล เวสต์เกต