ไทยประกันชีวิตจัดกิจกรรม “ให้เลือดให้ชีวิต สปริตชาว KU”

0
294

รศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับนายสมมาตร ฌานอภิรักษ์ ผู้บริหารศูนย์ สาขานครปฐม ผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เปิดโครงการ “ให้เลือดให้ชีวิตสปิริตชาว KU” จัดกิจกรรมเชิญชวนนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตทุกคนจะได้รับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ ในฐานะ “ผู้ให้” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม