โรงงานเจริญโอสถ นำทีมรับรองผู้ตรวจจากทางอย.

0
462

??ผ่านไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับการตรวจประเมินการต่อมาตรฐานการผลิต PIC/S GMP ประจำปี 2566 ของโรงงานเจริญโอสถ นำทีมรับรองผู้ตรวจจากทางอย.

โดย ดร.กฤตภัค หัชลีฬหา รองประธานกรรมการบริหารของเรา ควบตำแหน่ง เภสัชกร อีกด้วย ผลการตรวจผ่านเรียบร้อย ในวันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2566 เราจึงเป็นอีก 1 โรงงานใน 60 แห่งที่ได้รับมาตรฐาน PIC/S GMP ในประเทศไทย??