โฟร์ ฟูดส์ ตอกย้ำจรรยาบรรณของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในยุคโควิด

0
1126

ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารควรให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาด ปลอดภัย และถูกหลักอนามัย ด้วยมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การออกแบบแพคเกจจิ้งให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ และการจัดส่งอาหารที่เป็นระบบสามารถติดตามการจัดส่งได้ ความใส่ใจเหล่านี้เป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อผู้บริโภค ตลอดจนตอกย้ำจรรยาบรรณและมโนธรรมของบริษัทด้วย

นายสมเจตน์ ปัญจวัฒนางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า การระบาดระลอกนี้ซ้ำเติมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารโดยตรง ทั้งธุรกิจอาหารขนาดใหญ่ และขนาดย่อย (SME) ผู้ประกอบการจึงควรยึดถือจรรยาบรรณและซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนเอง รวมถึงหมั่นเรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในด้านการผลิตและการจัดจำหน่าย เพื่อให้ธุรกิจดำรงอยู่ได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณของผู้ประกอบการอาหารในสถานการณ์โควิด-19 

ที่ผ่านมาบริษัทโฟร์ ฟูดส์ ให้ความสำคัญและใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะตามหลักมาตรฐานการผลิตอาหารในระดับสากล แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่คนทั่วโลกได้รับผลกระทบด้านลบทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ทำให้บริษัทยิ่งต้องเข้มงวดและปรับวิธีรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวทั้งการจัดการบุคคลากร การจัดการสินค้าและวัตถุดิบให้สอดคล้องต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทและบุคคลากรให้น้อยที่สุด อีกทั้งวัตถุดิบหลายรายการที่นำเข้า มีการปรับราคาสูงขึ้น แต่ทางโฟร์ ฟูดส์เลือกที่จะไม่ปรับราคา และยังคงคุณภาพเหมือนเช่นเดิม โดยได้แบ่งวิธีการรับมือ 3 ด้านหลัก ๆ คือ 1) ด้านบุคลากร โฟร์ ฟูดส์ เป็นโรงงานผลิตผงปรุงรสอาหาร และผงหมักหลายรสขนาดใหญ่ จึงทำให้มีบุคคลากรภายในโรงงานจำนวนมาก ซึ่งหลายบริษัทมีนโยบาย Work From home ในช่วงการระบาดของโควิด แต่โฟร์ ฟูดส์มีข้อจำกัดในเรื่องนี้ เนื่องจากการผลิตผงปรุงรสจำเป็นต้องใช้คนควบคุมดูแล ดังนั้นการจัดการด้านบุคลากรจึงเป็นส่วนที่ต้องปรับวิธีการจัดการอย่างเร่งด่วนที่สุด โรงงานจึงมีมาตรการที่เข้มงวดเรื่องการคัดกรองอุณหภูมิ และความสะอาดก่อนเข้าโรงงาน ด้วยการวัดไข้ แจกหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ให้กับบุคลากรทุกคน รวมถึงให้ความรู้ถึงผลกระทบ และการป้องกันให้พนักงานคนไทย และจัดทำเอกสารแปลให้กับพนักงานต่างชาติ ตลอดจนบุคลากรของโฟร์ ฟูดส์ได้รับการจัดสรรและฉีดวัคซีนจนครบทุกคนแล้ว 2) ด้านการขาย บริษัทฯ มีการจัดทีมเพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดของโฟร์ ฟูดส์ ประเมินสถานการณ์ของลูกค้าและหาวิธีรับมือกับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกจุด อาทิ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมาก พนักงานฝ่ายขายจะติดตามอัพเดตสถานการณ์กับลูกค้าเป็นระยะ ๆ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบน้อยแนะนำปรับเปลี่ยนวิธีการขาย โดยขายสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์แทน เช่น Shopee, Lazada, Facebook และการไลฟ์สดที่จะเป็นการโปรโมตสินค้า และทำให้สินค้ากลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และ 3) ด้านจัดซื้อ บริษัทฯ ได้ประเมินสถานการณ์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อวางแผนจัดเตรียมวัตถุดิบ การผลิตสินค้า การบริหารสต็อก การจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้าให้มีความคล่องตัว และเพียงพอต่อความต้องการของตลาด

 “ในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ทำให้หลายธุรกิจซบเซา ทว่าธุรกิจอาหารยังสามารถเดินต่อไปได้ หลาย ๆ คนจึงหันเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดด้านอาหารกันเยอะขึ้น ซึ่งปัจจุบันอาหารอร่อยหาทานได้ไม่ยาก พ่อครัว แม่ครัวที่ฝีมือดี ๆ เปลี่ยนออกมาทำขายเอง อาหารอร่อยจึงหาทานได้ง่าย แต่ผู้บริโภคไม่ได้กำลังหาเพียงอาหารอร่อยอย่างเดียว แต่ยังต้องการอาหารที่มองดูแล้วปลอดภัยด้วย จึงอยากจะฝากถึงแม่ค้าหน้าใหม่ที่สนใจอยากเข้ามาในวงการอาหาร ควรตระหนักถึงวิธีในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ถึงแม้เราจะไม่ได้ทานเอง แต่เราก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าเห็นว่าเราใช้ของดีมีคุณภาพในการขาย เพื่อสร้างจรรยาบรรณและมโนธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในยุคโควิด” นายสมเจตน์ กล่าวปิดท้าย

บริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP การรับรองระบบคุณภาพจาก BVQI รวมถึงเครื่องหมาย Halal และการรับรองมาตรฐาน FSSC 22000 อีกทั้งมาตรฐานโรงงาน Sedex ที่สร้างความเชื่อมั่นด้านแรงงานทั้งระบบ รวมทั้งผ่านการตรวจประเมินโรงงานตามหลักเกณฑ์ของ “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว” ซึ่งเป็นโครงการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าทุกกระบวนการผลิต มีคุณภาพสอดคล้องกับสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร ตามมาตรฐานสากล  และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในการประยุกต์สูตรต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจหรือต้องการคำปรึกษาด้านธุรกิจอาหาร หรือต้องการคิดสูตรเฉพาะของตนเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-968-3723-6