โครงการความร่วมมือ คลินิกแก้หนี้ by SAM x EGAT

0
1099

โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือ EGAT ในโครงการ “ความร่วมมือคลินิกแก้หนี้ by SAM x EGAT” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางการเงินและให้คำปรึกษาด้านจัดการหนี้สินแก่พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีคุณสุวัธนา รัศมีโรจน์วงศ์ ผู้บริหาร “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM”  ร่วมเสวนากับคุณปรารถนา โกยทอง  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ กฟผ. เรื่อง “การบริหารการเงินส่วนบุคคล” พร้อมนำทีมวิทยากร  “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “การบริหารการเงิน การบริหารจัดการหนี้ และรายละเอียดโครงการคลินิกแก้หนี้” โดยถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ไปยังพนักงาน กฟผ. ทั่วประเทศ  ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี  เมื่อเร็วๆนี้
 “SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย”

เกี่ยวกับ SAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ