แม็คโคร ผุดรูปแบบบริจาคยุค 4.0 “คนไทยใจบุญ” เน้นง่าย สะดวก ปลอดภัย เชื่อถือได้

0
1712

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  สายงานการสื่อสารองค์กร (ที่ 2 จากขวา) และนายวิรัติ วงศ์พรภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายแม็คโคร 4.0 (ที่ 2 จากซ้าย) เปิดตัวโครงการ “คนไทยใจบุญ” ตอบโจทย์สังคมแห่งการแบ่งปัน ตอบรับพฤติกรรมคนไทยใจบุญชอบช่วยเหลือบริจาคสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้แก่สถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่าง ๆ คนยากไร้เพิ่มขึ้น โดย ”คนไทยใจบุญ” ออกแบบขึ้นมาเพื่อแก้ Pain point  ของผู้บริจาค ให้สะดวก  สั่งง่ายเข้ายุค 4.0  เชื่อถือได้และมั่นใจต่อคุณภาพของสินค้า ที่สำคัญโครงการนี้ยังศึกษาความต้องการที่แท้จริงของสถานสงคราะห์และมูลนิธิฯ ภายใต้การดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพื่อให้ผู้บริจาคมีแนวทางในการเลือกซื้อสิ่งของที่จำเป็นและต้องการจริงๆ ทั้งนี้ แม็คโครได้จัดสินค้าเป็นชุดๆ ให้สะดวกต่อการสั่ง อาทิ ชุดเรียนรู้มหาสนุก, ชุดน้องสะอาด, ชุดฆ่าเชื้อ, ชุดหวานเย็น ฯลฯ  สำหรับผู้สนใจ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด  หรือคลิ๊กผ่านช่องทางออนไลน์ www.makroclick.com เพื่อสั่งสินค้า นัดวันจัดส่ง ณ สถานที่บริจาคได้