แชมป์เยาวชน TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ภาคกลาง-ตะวันออก

0
486

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ เวทีการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2566 ซึ่งจัดที่ ศูนย์การค้าแปซิฟิก พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรีนายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าเป็นที่น่ายินดีที่จังหวัดชลบุรีมีโอกาสได้รับเลือกให้เป็นจังหวัดพื้นที่จัดกิจกรรมTO BE NUMBER ONE IDOL ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 สิ่งสำคัญ ที่อยากฝากกับน้อง ๆ เยาวชนทุกคน คือ ขอให้ทุกคนได้ตระหนัก และสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงพระราชทานแนวทางและพระราชทานโอกาสดีๆให้กับพวกเรา ที่จะได้ค้นพบข้อดี ที่เป็นจุดเด่นของตัวเอง และโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางที่เหมาะสม ให้เป็นได้ทั้งคนเก่งและคนดี มีความสามารถ และพร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้า เพื่อเป็นต้นแบบ ให้กับเยาวชนคนอื่นๆ ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในตนเองที่มีวันนี้ วันที่เราได้เป็นตัวแทนของเยาวชนในจังหวัด ที่มีทั้งความดีและความเก่งในตนเอง และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะผู้แทนเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่าการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือTO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามแนวทางพระราชทานขององค์ประธานเพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบที่เป็นตัวของตัวเอง ค้นพบความสามารถ จุดดี จุดเด่นของตัวเอง แล้วสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้า เป็นต้นแบบให้กับเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของ TO BE NUMBER ONE IDOL ได้ช่วยปลูกฝัง ส่งเสริมค่านิยมการเป็นคนเก่งและดีในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ตามแนวคิดโครงการ รวมทั้งได้มอบโอกาสและต่อยอดความสามารถ ความฝันของเยาวชนจำนวนมาก สมาชิกหลายคนประสบความสำเร็จ ในเส้นทางที่ตัวเองชื่นชอบ เป็นที่ยอมรับ มีชื่อเสียงในระดับประเทศ ดังเป็นที่ประจักษ์ จนสามารถกล่าวได้ว่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL ที่ผ่านการพัฒนาภายใต้โครงการ มีพัฒนาการ มีการเติบโตในชีวิตที่ดี
การประกวดในวันนี้แม้จะเป็นเวทีระดับภาค แต่การมายืน ณ จุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทุกคน คือ เยาวชนต้นแบบของจังหวัดที่ต้องผ่านการคัดเลือก ต้องผ่านเกณฑ์ และคุณสมบัติที่กำหนดในระดับจังหวัด เป็นธรรมดาของการประกวด ย่อมมีคนที่ผิดหวังและสมหวัง ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่รอบระดับประเทศ ขณะเดียวกันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ผิดหวังขอให้วันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองต่อไป

หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่าการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก มีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 187 คน มีเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก รวมทั้งสิ้น 8 คน ฝ่ายชาย ได้แก่ TI 007 นายพีรพัฒน์ เพชรด้วง “ไอน้ำ” จ.จันทบุรี TI 075 นายพิเชฐ เพชรสังหาร “พี” จ.ปราจีนบุรี, TI 099 นายธนวัฒน์ แถมทอง “ต้นไม้” จ.สุพรรณบุรี , TI 143 นายโชติวิทย์ สมบุญเสริม “ปลื้ม” จ.พระนครศรีอยุธยา ฝ่ายหญิง ได้แก่ TI 058 น.ส.มุกอันดา งามศรี “ไข่มุก” จ.จันทบุรี, TI 170 น.ส.บัวชมพู เหมมงคล “บัว” จ.ชลบุรี,TI 178 น.ส.จีราพร โพธิ์แดง “ฟ้า” จ.สระแก้ว ,TI 190 น.ส.ฑิฆัมพร หาญคำหล้า

“เคส” จ.ปทุมธานี TI 075 นายพิเชษฐ เพชรสังหาร “พี” จ.ปราจีนบุรี หนึ่งในผู้ที่ได้รับคัดเลือกฝ่ายชายเล่าว่าตนเองเข้าร่วมแข่งขันในปีนี้เป็นปีแรก รู้สึกตื่นเต้นแต่ก็สนุกที่ได้เห็นเพื่อนๆที่มีความสามารถและเก่งๆกันหลายคน เหตุผลที่เข้าร่วมการแข่งขันในเวที TO BE NUMBER ONE IDOL เพราะได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ที่โรงเรียนเนื่องจากตนเองมีทักษะด้านการแสดงอยู่แล้ว แต่ยังขาดด้านการเต้นกับการร้องและเป็นคนชอบเอ็นเตอร์เทน จึงได้ลองเข้ามาแข่งขัน และมองว่าความเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ทำให้เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆ อย่างเช่นที่ตนเองได้ร่วมเข้าค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 11 ก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราสนใจและชื่นชอบ ซึ่งตนเองมีความฝันอยากเป็นศิลปินและนักแสดง แม้เราจะมีทักษะด้านการแสดงอยู่แล้วก็ยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีด้านการร้องและการเต้นเพิ่มเข้ามาด้วยเพื่อนำไปต่อยอดในการแสดงได้

TI 047 นายจักรชัย ฮอ “ปั้น” จ.สุพรรณบุรี อีกหนึ่งของผู้ที่ข้าร่วมการแข่งขันฝ่ายชายเล่าว่าตนเองมาประกวดครั้งนี้เป็นปีแรก ถึงแม้จะไม่ได้รับคัดเลือกแต่ก็ถือว่าได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และจะนำสิ่งที่ได้ไปต่อยอดด้านการแสดง เดิมตนเองไม่เคยร้องหรือเต้นมาก่อน ได้เข้ามาแข่งขันครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสฝึกร้อง ฝึกเต้นอย่างจริงจัง และรู้สึกชื่นชอบ และอยากจะพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น อยากขอบคุณทูลกระหม่อมฯที่มอบโครงการนี้และเปิดโอกาสให้เด็กๆได้โชว์ความสามารถตามความถนัด ทำให้เรารู้สึกมั่นใจและกล้าแสดงออก

TI 190 นางสาวฑิฆัมพร หาญคำหล้า “เคส” จ.ปทุมธานี หนึ่งในผู้ที่ได้รับคัดเลือกฝ่ายหญิงเล่าว่าปีนี้มาประกวดเป็นปีที่ 2 เพราะชื่นชอบในความเป็นTO BE NUMBER ONE IDOL และมองว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ได้มาทำตามความฝันของตัวเอง เนื่องจากตนเองมีความถนัดทั้งการร้องและการเต้น มองว่า TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นชื่อที่จดจำได้ง่าย ใครๆก็ชื่นชอบ มองว่าประโยชน์ของการร้องทำให้เราได้พัฒนาตนเอง ได้กล้าแสดงออก ส่วนการเต้นทำให้เราได้ออกกำลังกายไปในตัว และในครั้งนี้ตนเองได้รับคัดเลือกก็จะกลับไปเตรียมตัวฝึกซ้อมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป ขอขอบคุณทูลกระหม่อมฯที่มอบโครงการดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราทุกคน

TI 058 นางสาวมุกอันดา งามศรี “ไข่มุก” จ.จันทบุรี อีกหนึ่งในผู้ที่ได้รับคัดเลือกฝ่ายหญิงเล่าว่าตนเองเป็นคนชอบร้อง ชอบเต้น มาตั้งแต่เด็ก และได้ติดตามการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL มาหลายปี โดยมีพี่มาเบล TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นรุ่นพี่ที่ชื่นชอบ มาปีนี้มีโอกาสได้เข้าประกวด ทำให้เราได้โชว์ศักยภาพของตนเองและได้ทำตามความฝัน มองว่าการเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ทำให้ทุกคนได้มีความกล้าแสดงออก และได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นต่อๆไป อยากบอกเพื่อนๆว่าถ้าชอบอะไร รักอะไร ให้เปิดใจลองทำเลย เพราะไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าความกลัวของตัวเราเอง เมื่อเรามีโอกาสก็ควรใช้ให้เต็มที่ การได้เข้ามาประกวดครั้งนี้ทำให้ได้สังคม ได้เพื่อนเพิ่มขึ้น จากเดิมเป็นคนไม่กล้าก็ทำให้เรากล้าแสดงออกมากขึ้น และยังทำให้เรารู้จักคิดและมีระเบียบวินัยในตนเองมากขึ้นด้วย