แคนนอนรวมพลังส่งเสริมการศึกษา ต่อยอดกิจกรรม Canon Volunteer ครั้งที่ 31 ระดมพนักงานจิตอาสาร่วมบูรณะโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม

0
816

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (Canon) ผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอิมเมจจิ้งระดับโลก นำโดยนายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาจัดกิจกรรม “Canon Volunteer ครั้งที่ 31” เพื่อทำประโยชน์แก่โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่งในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนทอง โรงเรียนบ้านหลักเมตร และโรงเรียนบ้านบัวแดง

โดยพนักงานจิตอาสาของแคนนอนทั้ง 24 คน และสมาชิกในครอบครัวและลูก ๆ ของพนักงานอีก 7 คน ได้ตระเวนเดินทางไปยังโรงเรียนทั้ง 3 แห่งเพื่อช่วยทำการบูรณะซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อการศึกษา อาทิ การคืนความสดใสให้สนามเด็กเล่นของน้อง ๆ นักเรียนด้วยการทาสีรั้วใหม่ การทำแปลงพืชผักสวนครัวเพื่อปลูกฝังความรู้เรื่องการผลิตอาหารที่ปลอดสารเคมี รวมถึงซ่อมแซมและทาสีโต๊ะเก้าอี้เก่าที่เป็นสนิมให้แลดูใหม่สวยงามน่าใช้อีกครั้ง ตลอดจนนำหนังสือ ชุดเครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา ไปมอบให้แก่ทั้งสามโรงเรียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการใช้ชีวิตในโรงเรียนของเด็ก ๆ ช่วยให้พวกเขาเติบโตเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของชุมชนในอนาคตต่อไป

นายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “Canon Volunteer เป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ที่แคนนอน ประเทศไทย จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อคืนประโยชน์สู่สังคมที่แคนนอนเข้าไปดำเนินงานและยังเป็นการปลูกฝังจิตอาสาในหมู่พนักงานและครอบครัวให้มีทัศนคติที่ดีต่อการทำความดีเพื่อส่วนรวม ทำให้กิจกรรม Canon Volunteer แต่ละครั้ง ไม่มีการเกณฑ์พนักงานให้ครบจำนวน แต่เกิดจากการสมัครใจของพนักงานที่ต้องการร่วมกิจกรรมจริง ๆ และแทบทุกกิจกรรมจะมีอาสาสมัครเกินจำนวนคนที่ต้องการเสมอ และนี่เองที่เป็นความแตกต่างของการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์สไตล์แคนนอนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน ‘ปรัชญาเคียวเซ’ ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างยั่งยืน ด้วยจิตสำนึกของผู้คนเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง (Working Together in Harmony for the Common Good)”

ติดตามข่าวกิจกรรมสาธารณประโยชน์และข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจของบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ที่ ห้องข่าวประชาสัมพันธ์ – Canon Thailand