เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จำนวน 411,960 บาท จากกิจกรรม AIA Vitality Active Weekend Charity Challenge เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19 ในประเทศไทย และอินเดีย

1
1777

 เอไอเอ ประเทศไทย ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ดูแลสุขภาพและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม กับ “AIA Vitality Active Weekend Charity Challenge ภารกิจสุขภาพดี สู้วิกฤตโควิด 19”โดยร่วมกันเปลี่ยนการออกกำลังกายให้เป็นเงินบริจาค ในระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 12-13 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างล้มหลามและได้เสียงตอบรับที่ดีจากสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีสมาชิกร่วมออกกำลังกายในกิจกรรมต่าง ๆ รวมจำนวนก้าวเดิน 103,542,500 ก้าว คำนวณเป็นคะแนนออกกำลังกาย1,029,900 คะแนน ซึ่งเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ได้เปลี่ยนคะแนนออกกำลังกายทุก ๆ 100 คะแนน เป็นเงินบริจาคมูลค่า 20 บาท และจากการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สามารถเปลี่ยนเป็นยอดเงินบริจาคได้ถึง 205,980 บาททั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ขอร่วมทำความดีสมทบเพิ่มอีก 1 เท่า รวมเป็นยอดเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ทั้งสิ้น 411,960 บาท

โดยวันนี้ นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมด้วยนางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ และนางชุลีพร  ยูปานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวย​การอาวุโส ฝ่ายเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ได้เดินทางไปมอบเงินบริจาคจำนวน 411,960 บาท จากการจัดกิจกรรม “AIA Vitality Active Weekend Charity Challenge ภารกิจสุขภาพดี สู้วิกฤตโควิด 19” ให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย และประเทศอินเดีย โดยมีนางสาวรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพันธกิจภาคสนามและระบบงานสนับสนุนองค์กร นายเฮอร์รี่ เจมส์ ฮามิตัน ผู้จัดการฝ่ายประสานงานจัดหากองทุน และ นายอานุภาพ สลับแสง ผู้จัดการแผนกจัดหาทุนองค์กรธุรกิจ เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินสนับสนุน ณ สำนักงานใหญ่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

 

 

Comments are closed.