เอไอเอ ประเทศไทย ผนึกกำลังโรงพยาบาลชั้นนำในเครือพันธมิตร จัดงาน AIA MEETUP 2022  นำร่องพัฒนามาตรฐานการบริการสินไหมประกันสุขภาพให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

0
1478

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว รักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 1 และผู้อำนวยการฝ่ายประกันสุขภาพ (กลาง) นายแพทย์สมสกุล ศรีพิสุทธิ์แพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายประกันสุขภาพ (ที่ 2 จากซ้าย) นางสาววิมลพร ไสยวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันสุขภาพ (ซ้ายสุด) และนางสาวญดา วงศ์ทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสิทธิพิเศษ และกิจกรรมลูกค้า (ที่ 2 จากขวา)

เอไอเอ ประเทศไทย ผนึกกำลังโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในเครือพันธมิตร กว่า 33 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร นำร่องจัดกิจกรรม AIA MEETUP 2022 เพื่อร่วมวางแผนพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการบริการสินไหมประกันสุขภาพ ให้สะดวก และมีความรวดเร็วมากขึ้น ตามความจำเป็นและมาตรฐานทางการแพทย์ เพื่อยกระดับประสบการณ์การบริการสินไหมประกันสุขภาพแก่ลูกค้าเอไอเอ และลูกค้าของโรงพยาบาล โดยงานได้จัดขึ้นทั้งหมด 4 รอบ ซึ่งปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ โรงภาพยนตร์ Honda Ultimate Screen ชั้น 5 พารากอนซินิเพล็กซ์ สยามพารากอน

กิจกรรม AIA MEETUP 2022 จัดขึ้นเพื่อเดินหน้าผนึกความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในเครือพันธมิตรภายใต้แนวคิด “การเปลี่ยนโรงพยาบาลพันธมิตรจากคู่ค้าเป็นเพื่อนสนิทเพื่อให้ลูกค้าเอไอเอ และลูกค้าของโรงพยาบาลได้รับประสบการณ์การบริการสินไหมประกันสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ทำให้การเคลมรวดเร็วขึ้น ง่ายยิ่งขึ้น และเป็นหนึ่งเดียวกันโดยภายในงานประกอบด้วย 3 หัวข้อบรรยายหลัก 

Faster Claim process โดย นายแพทย์ สมสกุล ศรีพิสุทธิ์ แพทย์ผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันสุขภาพ เอไอเอ ประเทศไทย

 

  • Simpler Communication โดย นางสาววิมลพร ไสยวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันสุขภาพ เอไอเอประเทศไทย
  • Better Together โดย นางสาวญดา วงศ์ทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสิทธิพิเศษ และกิจกรรมลูกค้า เอไอเอ ประเทศไทย

นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว รักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 1 และ ผู้อำนวยการฝ่ายประกันสุขภาพเอไอเอประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ ประเทศไทย อยู่เคียงข้างและดูแลคนไทยมาเป็นเวลากว่า 84 ปี เราเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในอุตสาหกรรมประกันชีวิตของไทย โดยตลอดระยะเวลากว่า 8 ทศวรรษ เอไอเอมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจให้เราดูแลมากกว่า 5.1 ล้านคน* หรือคิดเป็นจำนวนกรมธรรม์มากกว่า 8 ล้านฉบับ และลูกค้าองค์กรอีกกว่า 11,000 องค์กร ซึ่งนับเป็นร้อยละ 30 ของทุนประกันทั้งหมดในประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น เราเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยติดต่อกันมานานกว่า 45 ปี เอไอเอ มีโรงพยาบาลคู่สัญญามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ โดยเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำกว่า 374 แห่ง และคลินิกกว่า 229 แห่งทั่วประเทศ ในความร่วมมือกับโรงพยาบาลในเครือพันธมิตรในครั้งนี้ เป็นการวางแผนเพื่อมุ่งพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการบริการสินไหมประกันสุขภาพ ให้ลูกค้าเอไอเอและลูกค้าโรงพยาบาลได้รับความสะดวก และความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและมาตรฐานทางการแพทย์ ถือเป็นการยกระดับประสบการณ์การบริการสินไหมประกันสุขภาพสำหรับธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยอีกด้วย”

*หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564