เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง (The Most Powerful Brands of Thailand)” ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5

0
1361

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นาย​     เอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง (The Most Powerful Brands of Thailand)” ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งจัดโดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย​  ศ. ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลแก่สุดยอดแบรนด์ทรงพลังที่สุดในประเทศไทย โดยเอไอเอ เป็นประกันชีวิตเพียงแบรนด์เดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้ The Most Powerful Brands of Thailand เป็นรางวัลซึ่งจัดอันดับความแข็งแกร่งของแบรนด์ผ่านงานวิจัย

โดยทำการเก็บข้อมูลลูกค้าจำนวนมากถึง 24,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ ครอบคลุมใน 4 มิติ ได้แก่ ความตระหนักในแบรนด์ (Awareness) ความชื่นชอบในแบรนด์ (Preference) การใช้ผลิตภัณฑ์ (Usage) และภาพลักษณ์อันโดดเด่น (Image) โดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประกาศผลทุก ๆ 2 ปี เป็นการวิเคราะห์ความสำเร็จของแบรนด์ทั้งในด้าน Market Share, Mind Share และ Heart Share อย่างครบถ้วน ถือเป็นอีกรางวัลที่สะท้อนถึงความไว้ใจที่คนไทยมีต่อเอไอเอ และตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอ ประเทศไทย ที่ต้องการส่งมอบความคุ้มครองและการบริการเพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’